Kommentar:
TILBAKE TIL.....KOMMENTARER    SISTE NYTT...INNENRIKS   UTENRIKS

Glede hos lokalradioene

...glade for at forslaget til konsesjonsavgift... er fjernet" Kommentar skrevet av Bente Klemetsdal, leder i Norsk lokalradioforbund

KOMMENTAR - 04.05.07 - REDAKSJONEN
Offentliggjort på lokalradioforbundets hjemmesider: Vi er svært glade for forslaget til konsesjonsavgift for enkelte lokalradiokonsesjoner er fjernet i Kultur- og Kirkedepartementets Mediemelding av 11. mai 2007. Lokalradio har en unik posisjon i det norske mediemarkedet og vi er derfor særlig tilfreds med å bli tatt på alvor i en sak som potensielt har enorme konsekvenser for bransjen. Nå kan vi fortsette å konsentrere oss om å være LOKAL, VIKTIG, SKAPE YTRINGSADGANG OG MANGFOLD i vårt langstrakte land.

Gjennom vår dialog med Departementet har vi skapt forståelse for at en innføring av ett konsesjonsvederlag ville fått betydelig negativ økonomisk konsekvens for den enkelte radiostasjon, da særlig ettersom den generelle trenden i norsk lokalradio viser svak økonomi og underskudd. En forsterking av denne trenden gjennom økt press på en svak økonomi ville igjen gått imot departementets uttrykte målsetning om at ”Lokalradioene skal sikres et godt driftsgrunnlag og forutsigbare rammevilkår” (St.meld. nr. 30)

Vi står nå ovenfor en høring om prinsipper for utlysning og tildeling, inndeling av konsesjonsområder og sendenettinndeling. Det er mange punkter vi som en samlet bransje må sette oss inn i og vi må bruke tiden frem til høringsfristen på en aktiv måte. Vi i styret og administrasjonen tar gjerne imot tilbakemeldinger fra våre medlemsstasjoner og bli med oss for å skape en konstruktiv debatt.

Jeg vil benytte anledning til å takke alle som har bidratt i denne spennende prosessen og resultatet er ett bevis på at samlet står vi sterkt! Se også:

Radiobransje med feil fokus?
04.05.07

 Arkivet:

Kommentar-arkiv
Les tidligere kommentarer

 Søk i Radionytt:


powered by FreeFind

 Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert med radionytt.no,s nyhetsbrev.

NYHETSBREV

 Tips oss:

Har du et nyhetstips?

Post@radionytt.no


 TVNytt.no: