Kommentar:
TILBAKE TIL.....KOMMENTARER    SISTE NYTT...INNENRIKS   UTENRIKS

Norge trenger mer DAB!

...Svar til Øyvind Nondal, Norsk Tuner... Kommentar skrevet av Oddvar Kirkbakk, sendesjef NRK

KOMMENTAR - 09.03.07 - REDAKSJONEN


Nå er det dokumentert av verdens ledende forsker på området, gjennom standardisert og vitenskapelig anerkjent validering, at DAB med siste generasjon koder, gir meget god lydkvalitet. Når denne debatten nå bør være dødlagt, prøver Øyvind Nondal seg med et nytt sett av feilaktige påstander.

Det er galt at det ikke er DAB-kapasitet for lokalradio i Norge. Lokalradio var selv med på å forberede ITUs internasjonale frekvenskonferanse (RRC-06) der Norge i fjor ble tildelt betydelig DAB-kapasitet over hele landet for lokalradiovirksomhet. Hvis behov, kan dessuten mer kapasitet tas ut når analoge tv-nett slukkes fra 2008. Da kan også rikskapasiteten økes, i første omgang til det dobbelte. Den videre utbyggingen av DAB-nettet til godt over 80% er nå på gang slik at infrastrukturen ligger der.

Ved den samme ITU-konferanse (RRC-06) la alle land, bortsett fra Finland og et par Øst-Europeiske, fram krav om betydelig frekvenskapasitet for DAB, og fikk det. Når de analoge tv-nettene nå slukkes i Europa, vil landene kunne ta i bruk den nye DAB-kapasiteten som de har kjempet for å tilegne seg.

Frekvenstilgang har lenge også vært et problem for ”analoge” lokale radioaktører. Gjennom DAB gjelder ikke dette problemet lenger og forholdet er lagt godt til rette for å kunkurrere om det viktige – nemlig programinnholdet. Det fortjener lytterne. Ny svensk undersøkelse viser at det ligger et betydelig og ikke utnyttet inntektspotensial for lokal kringkastingsvirksomhet i Sverige på grunn av til nå manglende distribusjonskapasitet. Det er ingen grunn til å tro at det samme ikke er tilfelle i Norge.

Det er galt at DAB-standarden ikke er utviklet for mobil-tv. Standarden heter DMB, er den mest utprøvde og er allerede markedslansert i flere land, også i Europa. DMB-mobilene formidler også radio fra dagens DAB-nett. Samtidig prøvesendes det med både DVB-H og DMB og noen har markedslansert også DVB-H. Når Microsoft nå også vil støtte DVB-H, er det grunn til å peke på at de allerede er aktivt inne i den DMB-standarden som er basert på IP, og som for lengst er markedslansert i England.

På EU-initiativ har faggrupper nylig konkludert med at det vil være hensiktsmessig at flere system får utvikle seg i Europa. Dette vil være nødvendig for å dekke ulike behov i forhold til blant annet populasjon, frekvenstilgang og økonomiske forutsetninger. Land ønsker også flere system som DMB og DVB-H innenfor egne grenser. Dette har også chipset-fabrikantene sett og annonserte nylig at chipsets for mobiltelefoner som håndterer alle relevante standarder, nå er utviklet og blir tilgjengelige. Påstanden om at Norge kan komme til å isolere seg er derfor gal. Det er heller ikke tatt noen endelig beslutning om standard for mobil-tv i Norge, men frekvenstilgang og kostnader vil selvfølgelig være sentrale premisser for utviklingen. Det kan antas at DVB-H med stor overføringskapasitet vil bli særlig utbredt i store markeder som de største befolkningssentraene i Europa. Det kan høyst sannsynlig bli annerledes i andre områder.

Frekvenstilgang har vært et sentralt problem for digitalisering i Europa. Det er ikke teknisk mulig å konvertere den nye planlagte og regulerte DAB-kapasitet over til DVB-H-bruk, mens konvertering motsatt veg er gjennomførbar. Skal DVB-H distribueres i kringkastingsbåndene, må det konkurreres om kapasitet med digital-tv som i Europa nå også krever betydelig økt kapasitet for overgang til High Definition. Et alternativ for DVB-H kan være å gå på høyere frekvenser som i L-båndet.

Det er på høy tid at enkelte av dem som nå vil mene noe skråsikkert på dette området, leser seg bedre opp på fakta. Forslaget om å bygge ut DVB-H sammen med den forestående DTT-utbyggingen i Norge, viser at det ennå er lang veg å gå.

Oddvar Kirkbakk
Sendesjef, NRK

Kom gjerne med din kommentar til dette, skriv din mening i Forumet Se også:

DAB må ut av Norge
08.03.07

 Arkivet:

Kommentar-arkiv
Les tidligere kommentarer

 Søk i Radionytt:


powered by FreeFind

 Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert med radionytt.no,s nyhetsbrev.

NYHETSBREV

 Tips oss:

Har du et nyhetstips?

Post@radionytt.no


 TVNytt.no: