Kommentar:
TILBAKE TIL.....KOMMENTARER    SISTE NYTT...INNENRIKS   UTENRIKS

Om lydkvalitet i DAB

NRK svarer på kritikken om dårlig lydkvalitet på DAB. Kommentar skrevet av Oddvar Kirkbakk, sendesjef i NRK

KOMMENTAR - 05.03.07 - REDAKSJONEN
Kommentarer til Forskningsrapport 350 fra Institutt for informatikk ved Universitetet i Oslo om lydkvalitet i DAB

Forskningsrapport 350 bygger på instituttets egne målinger etter enkel metode for validering av lydkoderen som benyttes for DAB. Metoden er ikke basert på anerkjent vitenskapelig standard for slik validering. I tillegg konkluderes det på basis av det rapporten treffende kaller ”uformell lytting” etter at Institutt for informatikk har gått til anskaffelse av den billigste DAB-mottaker som kan oppdrives i markedet. Ved å måle signaler fra en DAB-radio, måler man ikke bare koderen, men også radioens kvalitet og tekniske svakheter i selve opptakssituasjonen og i redigeringsprosessene før programmet blir sendt. Målingene er således ikke avgrenset til kodingen som er rapportens tema.

Måling av lydkodere og lydkvalitet er svært krevende siden det dreier seg om registrering av meget kompliserte forhold knyttet til perseptuelle modeller og vår hørselsevne. Forskningsrapport 350 viser til noen relativt dårlige måleresultater etter bruk av avansert vitenskapelig og anerkjent målemetode utført av Dr Gilbert Soulodre. Målingene ble utført i 1998 og galdt kodere som ble tatt i bruk så tidlig som i 1995 under prøvesendingene. Dr. Soulodre er en internasjonal ”guru” på området og er anerkjent på verdensbasis og i alle fagmiljø. Han har mottatt en meget prestisjetung pris for sin målemetode. Evalueringen er strengt spesifisert og er av Den Internasjonale Teleunion også vedtatt som eneste anbefalte standard for kvalitetsmåling av lydkodere (ITU-R Recommendation BS.1116).

Dr. Gibert Soulodre har imidlertid nå også gjort målinger av nyere generasjoner kodere som viser helt andre og bedre resultater. Institutt for informatikk har ikke kjent til disse og fastslår feilaktig i sin rapport at det ikke kan oppnås vesentlige forbedringer av de kodere som var i bruk på 90- tallet. Dr Soulodres nye målingene ble foretatt i 2004 etter den samme klart definert ITUstandard. Hensikten var nettopp å sammenligne de nye med den generasjon lydkoderer som da var i bruk (år 2000-generasjonen).

Dr. Gilbert Soulodres måling av nye kodere i 2004


Vår sammenstilling av Dr. Gilbert Soulodres målinger av nye og eldre DAB-kodere:


I Norge benyttes i dag de beste DAB-kodere som nå er tilgjengelige. Rapporten har lagt særlig vekt på en påstand om at de datahastigheter (192-256 kbit/s) som ble beskrevet som vanlige i Stortingsmelding 62 fra 1997, ikke er vanlige i dag. Ovenstående graf viser at når det i noen tilfelle nå sendes med datahastighet på 128 kbit/s, gir dette en høyere lydkvalitet enn datidens 192 kbit/s. 128 kbit/s er med dagens kodere i beste kategori, dvs ”ingen generende bieffekter”.

Institutt for informatikk tillater seg å legge frem valideringer i konflikt med verdens mest anerkjente forsker på området. NRK ønsker ikke å legge seg opp i denne konflikten. Mer generelt vil vi imidlertid kunne si at vi sammen med det øvrige fagmiljø på området, har den aller største tillit til Dr. Gilbert Soulodres måleresultater, hans integritet og hans vitenskapelig anerkjente metoder. Av dette følger at vi ikke kan si det samme om Institutt for informatikk ved UiO og deres enkle tilnærming til et komplisert område. Dr. Soulodres målinger samsvarer også med den erfaring NRK har med ulike generasjoner lydkodere og den forbedring som særlig i den senere tid har funnet sted. Det må også pekes på at rapporten for øvrig inneholder en rekke faktiske feil som ikke er en forskningsrapport verdig. Det er vanskelig å se det annerledes enn at instituttet må endre sin rapport på vesentlige punkt.

Oddvar Kirkbakk
Sendesjef, NRK

Kom gjerne med din kommentar til dette, skriv din mening i Forumet Se også:

Det måtte bare skje!
04.03.07

 Arkivet:

Kommentar-arkiv
Les tidligere kommentarer

 Søk i Radionytt:


powered by FreeFind

 Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert med radionytt.no,s nyhetsbrev.

NYHETSBREV

 Tips oss:

Har du et nyhetstips?

Post@radionytt.no


 TVNytt.no: