Nyheter:
TILBAKE TIL.....INNENRIKS 2004    SISTE NYTT...INNENRIKS   UTENRIKS

Priser til Radio Nova og Kjell Kolbrek

Radio Nova og Kjell Kolbrek vant de gjeveste prisene under helgens landsmøte i Norsk lokalradioforbund.


RADIONYTT.NO -21.04.04 - KYRRE DAHL
Årets lokalradiopris gikk til Kjell Kolbrek fra Radio Midt-Trøndelag. I juryens begrunnelse heter det blant annet: "Han har drevet profesjonell radio i mange år med ytringsadgang og mangfold som drivkraft i en stasjon som i dag også kan skilte med stor økonomisk suksess". Lokalradioprisen deles ut av Norsk lokalradioforbund til en person som har gjort en særlig innsats for lokalradioene. Prisen, en gyllen mikrofon, ble delt ut på landsmøtet i Norsk lokalradioforbund sist helg.

Fagutvalgsprisen for beste lokalradioprogram gikk til Radio Nova i Oslo for programmet "Zulukaoseskapaden" (del 1). I Juryens begrunnelse heter det blant annet: " Lytterne blir tatt med ut og får vite hvor ferden går, det er god progresjon i programmet, relativt stram regi, bruk av musikkinnslag og bakgrunnslyder gir oss enn følelse av å være tilstede. " Fagutvalgsprisen kan gis til program som har fått tilskudd gjennom Statens medieforvaltnings tilskuddsordning for lokalkringkastingsformål.

I tillegg gikk det andrepremier til Nea radio i Selbu for første program i serien "Lysene i Hessdalen", og til Radio Alta for programserien "Finnmarksløpet 2003"

Webprisen fra Norsk lokalradioforbund ble tildelt Radio 102 fra Haugesund for deres hjemmeside www.radio102.no
 FORRIGE SAK:

Radio Latin America legger ned driften
19.04.04

 SØK:


powered by FreeFind

 TIPS:

Har du et tips til oss?

Post@radionytt.no