Riks: PPM mai: Færre lytter på NRK


Lokalradio.no: Cridland kommer til Lyddager


Buskerud: NRK fikk Kroken på kroken


NRK P3: Norges beste sommervikarer


NRK: HC og Andrea drar på sommerturnè


NRK: Oppfylte ikke nynorsk-kravet på radio