Annonse

Elektronikkbransjen fyller 100 år, takket være radio

Radionytt.no - 18.06.2024 - Kyrre Dahl

Stiftelsen Elektronikkbransjen er i dag 100 år. Det var radio som var årsaken til at foreningen ble stiftet i 1924.


Administrerende direktør Jan Røsholm i Stiftelsen Elektronikkbransjen holder en radio. Foto: Stian Sønsteng.

– Den 18. juni 1924 trådte 33 herrer sammen på Kristiania Børs for å «ta opp til drøftelse spørsmålet om dannelsen av en forening av radio interesserte firmaer til ivaretagelse av standens interesser». Denne formuleringen er å finne mange steder i det historiske arkivet til Stiftelsen Elektronikkbransjen. De har i dag lansert en lengre artikkel om de første årene på Elektronikkbransjen.no, som du her får et utdrag fra:

Norske Radiohandleres Landsforening (NRL) ble stiftet i 1924, som et felles forbund for leverandører og forhandlere. Ved etableringen i 1924 er både produsenter, grossister og detaljister med, men i 1938 skiller handlere og leverandører lag. Opp gjennom årene skal de bli medspillere og motparter, også med ulike formelle samarbeid, inntil de i 1998 igjen samles i det som i dag er Stiftelsen Elektronikkbransjen.

Tilbake til stiftelsesmøtet i 1924. Dette er innkalt av et arbeidsutvalg, bestående av Thorvald Dannevig, Jens Michael Feiring og Alv Strengehagen. Utvalget er nedsatt av «endel Kristianiafirmaer, og tiltrådt av en rekke andre».

I invitasjonen heter det at «Broadcastingspørsmålet vil bli løst i den aller nærmeste fremtid», og at «tiden nu er inne til å samle alle radiofirmaer til en fast organisasjon, som kan vareta våre felles interesser, samt tjene som mellemledd mellem autoritetene og foreningens medlemmer».

Norske Radiohandleres Landsforening (NRL) blir enstemmig stiftet, og det første styret består av kaptein Wilhelm Meisterlin (formann), grosserer Thorvald Dannevig og overing. S. Kaaran, alle fra Kristiania, samt disponent W. Engebretsen (Tønsberg), samt ingeniørene H. J. Darre (Trondheim) og Einar Brodal (Stavanger). Til sekretær og kasserer blir grosserer Alv Strengehagen valgt, til revisor ingeniør Leif Støren.

Innrapporteringen av solgte apparater er pålagt bransjen siden 1924, ved innføringen av en kringkastingsavgift på radioapparater. Denne er på 20 kroner, som betales til Telegrafverket. De beholder 20 prosent, og fordeler resten mellom kringkastingsselskapene. Fra 1933 går avgiften til NRK, og etter krigen får NRK selv ansvaret for innkrevingen.

Dette er Elektronikkbransjen i dag

Stiftelsen Elektronikkbransjen er bransjeforeningen for forbrukerelektronikk i Norge, både innen produkter og tjenester. Foreningens medlemmer bistår daglig med å forenkle og forbedre hverdagen til alle, også i næringslivet og offentlig sektor, gjennom tids- og arbeidsbesparende hjelpemidler, kommunikasjonstjenester, underholdning samt smart-, musikk-, helse- og livsstilsprodukter.

Medlemsmassen består av importører, produsenter, distributører, kjeder, nettaktører, forhandlere, tjenesteleverandører og verksteder i alle kategorier og ledd av næringskjeden, og dette setter den norske bransjen i en særstilling sammenlignet med andre land.

Stiftelsen skal ivareta bransjens interesser i høringer og politiske fora, overfor myndigheter, forbrukerorganisasjoner, media og forbrukere.

  • Mer om: Diverse - alle saker - Følg oss: på  


    Annonse