Annonse

Lokale podkaster får mediestøtte

Radionytt.no: 06.06.24 - Kyrre Dahl

Podkasttilbydere og tilbydere av ikke-direktesendte bildeprogram rettet mot et lokalt publikum får støtte til programproduksjon for første gang i år.

Illustrasjon. Foto: Medietilsynet

Medietilsynet har nå offentliggjort hvem som får penger fra tilskuddsordningen for lokale lyd og bilde-medier. Nytt av året er at også lokale podkaster og såkalte ikke-direktesendte bildeprogram får støtte.

Dette skjer bare uker etter at Kultur- og likestillingsdepartementet vedtok endringer i forskrift om tilskudd til lokale lyd- og bildemedier, og åpnet opp for at slike virksomheter kan få støtte fra ordningen.

– Stadig flere hører podkast og ser tv på tidspunkt de selv ønsker. Derfor er det naturlig at aktører som tilbyr slike tilbud til et lokalt publikum, også kan søke støtte fra denne mediestøtteordningen. Slike lokale programtilbydere kan bidra til det lokale mediemangfoldet, særlig med tanke på å treffe unge målgrupper, sier direktør Mari Velsand i Medietilsynet i en pressemelding.

Medietilsynet har denne gangen fordelt 23 millioner kroner til 110 virksomheter gjennom ordningen for tilskudd til lokale lyd- og bildemedier. Om lag halvparten av støtten går til å digitalisere lokalradio.

– Lokalradio har svak økonomi og overgangen til digitale sendinger er krevende for aktører med små ressurser. Støtten er derfor viktig for at lokalradioene skal lykkes med den digitale overgangen, sier Velsand.

62 programproduksjoner får til sammen vel seks millioner kroner i støtte i år. Av disse produksjonene er 43 radio- og 15 tv-program mens fire er podkaster.

Blant programproduksjonene som får støtte, er en programserie i Radio America Latina, der publikum blir kjent med historien til lokale personer som har kommet til Norge som flyktninger.

Tv-prosjektet «Haldenvassdraget – næring og fritid i alle år» fra TV-Østfold, som tar for seg historien og ulike temaer knyttet til vassdraget, og avisa VårtOslos podkastserie «Oslobygda», som skal handle om den viktigste eller mest interessante ukentlige nyheten i hovedstaden, får også støtte.

Lokalradio for etniske og språklige minoritetsgrupper og nasjonale bransjeorganisasjoner får også driftsstøtte gjennom ordningen. Støtten til minoritetsradioer er økt, og slike virksomheter kan nå få inntil 200 000 kroner hver i driftsstøtte. Tre lokalradioer for etniske og språklige minoritetsgrupper får makstilskudd. Det kom 441 søknader om støtte på til sammen 60 millioner kroner i år.

Først publisert på: lokalradio.no

  • Mer om: Lokalradio

  • Følg oss:     -  RSS:


    Annonse