Annonse

Samlokaliserer NRK Stor-Oslo

Radionytt.no - 04.06.2024 - Kyrre Dahl

NRK Stor-Oslo flytter fra Torshov til Marienlyst, for å styrke sin dekning av nyheter fra hovedstaden og områdene rundt.


Et tettere samarbeid og samlokalisering med Nyhetsdivisjonen på Marienlyst skal sikre at publikum i Stor-Oslo får et enda bedre tilbud enn i dag. Det kommer fram i en pressemelding.

Flyttingen vil skje i løpet av første kvartal 2025, og innebærer et viktig løft for alle NRKs brukere, mener distriktsredaktør i NRK Stor-Oslo, Svein Ove Hansli.   

– En betydelig andel av Norges befolkning er i bosatt i Oslo og Akershus. Sammen med våre kollegaer på Marienlyst tar vi nå noen solide grep for å sikre enda bedre journalistikk fra et område der det bor nesten 1,5 millioner mennesker, sier Hansli. 

Selv om antall redaksjonelle medarbeidere blir likt etter flyttingen fra Torshov til Marienlyst, vil endringene gi fordeler i form av bedre samarbeid.  

– Det skjer mye spennende i Stor-Oslo hver dag. Vår lokale tilnærming og kunnskap kombinert med et sterkt fagmiljø og solid kompetanse på breaking-hendelser i Nyhetsdivisjonen på Marienlyst, vil gjøre NRK enda bedre i stand til å dekke hendelser i vårt distrikt, utdyper Hansli.  

Flyttingen er et resultat av et felles prosjektarbeid som har pågått det siste året, hvor medarbeidere fra NRK Stor-Oslo og Nyhetsdivisjonen har sett på hvordan man kan få til et tettere samarbeid rundt nyhetsarbeidet. Fordi Stor-Oslo har nyhetshendelser av nasjonal karakter oftere enn resten av landet krever det god samhandling mellom redaksjonene. Siden det allerede er bestemt at Nyhetsdivisjonen og medarbeiderne fra Stor-Oslo, som i dag sitter på Myrens på Torshov, skal samlokaliseres når NRK får nytt hovedkontor på Ensjø, fikk prosjektet også i oppgave å vurdere om det var hensiktsmessig og praktisk mulig å flytte sammen alt nå. Svaret på begge deler er ja.

– Vi har høye ambisjoner for samarbeidet rundt nyheter, og gjennom prosjektarbeidet har vi også sett at vi er avhengige av å samlokaliseres for å utnytte potensialet og få til det vi i fellesskap har satt oss som mål for samarbeidet. Vi ser virkelig frem til å jobbe enda tettere sammen med våre dyktige kolleger i NRK Stor-Oslo på Marienlyst, sier Kathrine Hammerstad, redaktør i NRKs Nyhetsdivisjon.

Distriktskontoret Stor-Oslo var en del av NRK Oslo og Viken frem til januar i år. Da Oslo og Akershus igjen ble egne fylker fra januar 2024 fikk også disse fylkene sitt eget distriktskontor i NRK igjen. NRK Stor-Oslo tilbyr 6 timer radiosending på NRK P1 hver ukedag og leverer i tillegg nyhetsinnhold fra sitt område på både nett og TV. 

  • Flere nyheter om: NRK Radio
  • Følg oss på:  


    Annonse