Annonse

Mars: Eneste mediekanal som øker

Radionytt.no: 16.04.24 - Kyrre Dahl

Lydreklame har økt med 13,1 % sålangt i år. Det viser ferske tall fra Mediebyråforeningen. Alle andre mediekategorier faller.

Illustrasjon - Foto: Pixabay.

Mediebarometeret for mars viser at det så langt i år er omsatt lydreklame for 136,8 millioner kroner gjennom norske mediebyråer. Det er en økning på rundt 16 millioner sammenlignet med de tre første månedene av 2023.

Det betyr at lydreklame har en oppgang på 13,1 %. Radio har i seg selv en oppgang på 7 % og utgjør omtrent 8 millioner av de 16. Podkast viser til nærmest en dobling fra samme periode i fjor på 95,2 %, også denne mediekategorien har en økning på nærmere 8 millioner.

– Moro å se at lyd, som den eneste kanalen hittil i år, fortsetter sin oppgang. Det sier Forhandlingsdirektør for dentsu, Harald Eide-Fredriksen i en pressemelding fra Mediebyråforeningen.

– Digital utvikling har sørget for at de går motsatt vei av TV, og kan tilby økt potensiell ukentlig dekning i alle aldersgrupper. Og det til en overkommelig pris. En annen faktor som bidrar positivt her er trolig kort produksjonstid, noe som kommer godt med når godkjennelsen av budsjetter drøyer til kort tid før kampanjestart, sier Eide-Fredriksen.

Mediebarometeret fra Mediebyråforeningen viser samlet sett en nedgang i 1. kvartal. Den totale reklameomsetningen som går via mediebyråer er redusert med 5,4 % sammenlignet med samme periode i fjor.

– Vi ser en svakere inngang på året enn det vi hadde forventet, og hovedårsaken til dette er nok generell usikkerhet knyttet til den økonomiske situasjonen. Dette fører til tregere budsjettprosesser og generell forsiktighet blant annonsørene. Og så skal vi også huske på at påsken lå i andre kvartal i fjor, som nok har gitt et utslag for mars måned isolert sett i år, sier Eide-Fredriksen.

Digitale medier går tilbake på 2,9 %, som er en reduksjon i medieomsetning på nærmere 28 millioner. TV-omsetningen fortsetter tilbakegangen og har en tilbakegang på 8.8 % i 1. kvartal. Dette tilsvarer nærmere 71 millioner sammenlignet med samme periode 2023.

Mediebarometeret er en månedlig reklamestatistikk fra Mediebyråforeningen. Tallene viser netto innrykket omsetning, etter alle rabatter, men før eventuelle provisjoner.

  • Mer om: Økonomi - Marked

  • Følg oss:     -  RSS:


    Annonse