Annonse

Podkast setter fokus på kvoteflyktninger

Radionytt.no - 09.02.2024 - Kyrre Dahl

Fafo-forskere og gjester diskuterer hvordan ordningen for gjenbosetting fungerer, hvor rettferdig den er, og hvordan flyktningene selv opplever prosessen.


Ayse Bilgehan og Ragna Lillevik i studio under opptaket av den første episoden. Foto: Fafo

Mange flyktninger legger ut på strabasiøse reiser for å søke asyl på grensen til et trygt land. En langt mer ordnet og mindre risikabel måte er å bli kvoteflyktning.

Nåløyet er imidlertid trangt – mindre enn 1 prosent av verdens flyktninger blir gjenbosatt årlig, går det fram av en pressmelding fra Fafo.

Siden Fafo har et forskningsprosjekt om gjenbosetting av flyktninger – det vi i Norge gjerne kaller kvoteflyktninger – hadde forskerne lyst til å lage en serie med korte podkastepisoder som kan gi en enkel introduksjon til temaet, forteller forsker Ragna Lillevik.

– Ordningen har eksistert i mange tiår. For Norges del, har vi vært med siden 70-tallet. Men akkurat hvordan systemet fungerer er fremdeles lite kjent, forklarer hun.

Resultatet er altså podkast-serien «Refugee Resettlement 101». Den består av fire engelskspråklige episoder med tematisk inndeling, på mellom 20 og 30 minutter.

Fra studioet i Oslo forklarer og problematiserer Fafo-forskere og gjester hvordan ordningen er lagt opp internasjonalt, samt situasjonen for flyktningene i ulike land, med vekt på Norge, Libanon og afrikanske land.

Ordningen for gjenbosetting ledes av FNs høykommissær for flyktninger, i samarbeid med de enkelte mottaksland og ut fra kriterier disse landene setter.

– Vi diskuterer politikken som ligger bak og setter spørsmålstegn ved hvor rettferdig ordningen er. Og ikke minst hvor mye hjelp den bidrar med, når det er så mange mennesker på flukt som det er i verden i dag, oppsummerer Lillevik.

Fafo-forskerne deler også erfaringer fra feltarbeid i Rwanda og Romania, hvor de observerte hvordan utsendinger fra de norske utlendingsmyndighetene gikk fram for å intervjue og velge ut hvilke flyktninger Norge skulle ta imot.

– I tillegg har vi en egen episode hvor kvoteflyktningen Ali Mohammed bidrar med sin personlige historie om den dramatiske reisen fra Somalia til å bli bosatt i Norge, sier Lillevik.

  • Mer om: Diverse - alle saker
  • Følg oss:     -  RSS:


    Annonse