Annonse

Flere hørte på radio i Norge i 2023

Radionytt.no - 30.01.2024 - Kyrre Dahl

Radiolyttingen øker i Norge. Den daglige dekningen økte til 60,3 % i 2023, viser årsrapporten fra Nielsen, som står for målingen av lyttertall med PPM.


Nielsen har publisert sin årlige rapport, Radiolytting i Norge, og den viser at radio fortsatt står sterkt i Norge.

Blant annet har den daglige dekningen økt fra 58,7 % i 2022 til 60,3 % i 2023. Ukentlig dekning har i den samme perioden økte fra 83,3 til 84,1 %.

Samtidig bruker nordmenn mer tid på radio. Antallet lytteminutter har gått opp fra 82 minutter i 2022 til 83 minutter i 2023.

NRK er fortsatt den største aktøren med en markedsandel på 64,9 %, litt ned fra året før. P4-gruppen hadde en markedsandel på 23,2 %, også det en liten nedgang, mens Bauer gikk opp til 11,9 %

Lytting til podkast øker fremdeles, men i et lavere tempo enn foregående år. Tallene fra Nielsen viser at 14 % lytter til podkast daglig, mot 11 % i 2022. Ukentlig lytting har økt fra 37 % i 2022, til 39 % i 2023.

Nielsen kobler de vedvarende sterke lyttertallene på radio til flere faktorer, inkludert et økende tilbud av radiokanaler, og god tilgjengelighet for lytting både i bil, hjemme og ute av huset.

- Radio fortsetter å være en sterk mediekanal med et solid fotfeste hos nordmenn i alle aldre", sier Ragnhild Herlofsen, Audience Measurement & Markedsleder for Nielsen i Norge.

- De stabile lyttertallene forteller at radio fortsatt er en relevant og kjær kilde til informasjon, underholdning og tilhørighet, og bekrefter at mediekanalen er motstandsdyktig i møte med nyere medieformer, sier Herlofsen.

Nielsen forteller også at den tidligere annonserte implementeringen av Nielsen PPM wearables er i gang som planlagt i lytterpanelet i Norge.

Innfasingen av Nielsen PPM wearables er et positivt skritt fremover for radiomåling," sier Ragnhild Herlofsen.

- De nye bærbare målemeterne er mindre, og likner mer på øvrige bærbare teknologitrender. Data vi har så langt, indikerer at de nye målemeterne kan ha en positiv effekt på bruken av meteret.

Vårt mål er å gjennomføre en måling som gir et så representativt bilde av radiolytteratferden blant nordmenn som mulig, og utvikling og oppgradering av målemetodene våre er derfor viktig for oss, sier Herlofsen.

  • Mer om: Diverse - alle saker
  • Følg oss:     -  RSS:


    Annonse