Annonse

Bauer Media med ny logo og visuell profil

Radionytt.no - 30.11.2023 - Kyrre Dahl

Bauer Media lanserer i dag sin nye logo og profil som en del av den omfattende utviklingen selskapet er i. Den nye visuelle identiteten vil bidra til å skape en mer distinkt merkevare og reflektere selskapets overgang fra et tradisjonelt mediehus til et ledende mediehus innen lyd.

Kristoffer Vangen. Foto: Bauer

Kristoffer Vangen, ansvarlig redaktør i Bauer Media Norge, sier i en pressemelding at den nye profilen markerer begynnelsen på en ny æra for selskapet. Dette skiftet viser Bauers ambisjoner om å dominere hele lydmediesektoren, og ikke begrense seg til kun radio.

Overgangen fra radio- og forlagsvirksomhet til et mer diversifisert og digitalt mediehus vil inkludere en sterkere tilstedeværelse på ulike plattformer. Vangen understreker at selv om radio fortsatt vil være en kjernekomponent i deres virksomhet, er det viktig å tilpasse seg en verden der digitale lydplattformer blir stadig mer sentrale.

Den nye profilen, kjennetegnet ved umiddelbar gjenkjennelighet, livlige farger, enkel typografi og fokus på mennesker, er en del av å modernisere merkevaren. Oppdateringen sammenfaller med selskapets 150-årsjubileum, som vil bli feiret i 2025.

I løpet av det neste året vil den nye merkevarestrategien implementeres i alle aspekter av selskapet, fra nettsider og sosiale medier til de ansattes arbeidsplasser. Det er det anerkjente tyske designselskapet Mutabor som står bak arbeidet.

  • Mer om: Bauer Media - alle saker

  • Følg oss:     -  RSS:


    Annonse