Annonse

Har inngått avtale om Politiloggen

Radionytt.no: 20.11.2023 - Kyrre Dahl

Politidirektoratet og NTB har inngått en historisk avtale, som vil forbedre kommunikasjonsflyten mellom politiet og pressen.


NTBs sjefredaktør Tina Mari Flem og Torgeir Haugen, seksjonssjef for politioperativ seksjon i Politidirektoratet. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

Nå inngår NTB og Politidirektoratet en samarbeidsavtale om formidling av operativ informasjon fra Politiloggen til pressen. Målet er at verktøyet skal bidra til å bedre samhandlingen og kommunikasjonsflyten mellom politiet og pressen, går det fram av en pressemelding.

– Åpenhet mellom pressen og politiet er en forutsetning for et demokratisk og opplyst samfunn. God kommunikasjonsflyt mellom oss er en av nøklene til å sikre dette, og det er nettopp det Politiloggen bidrar til å gjøre, sier Tina Mari Flem, sjefredaktør og administrerende direktør i NTB.

Politiloggen er utviklet slik at politiet kan publisere overordnet informasjon til allmennheten på politiet.no, og samtidig sende mer detaljert informasjon til mediene som jobber med dekningen av saken.

– Vi håper denne løsningen vil bidra til mer åpenhet rundt pågående hendelser og gjennom det øke tilliten mellom presse og politi, sier kommunikasjonsdirektør Hilde Ebeltoft-Skaugrud i Politidirektoratet.

Hun forteller at utviklingen av løsningen for pressen er gjort i tett samarbeid med operasjonssentralmiljøet og pressen selv, og bygger i stor grad på de gode erfaringene fra arbeidet med Oslo-piloten.

Hele Politi-Norge skal få tilbud om å ta løsningen i bruk i løpet av første halvår 2024. Det legges opp til gradvis utrulling i politidistriktene, står det i pressemeldingen.

– Evaluering fra prøveperioden viser at pressefeltet i Politiloggen kan bidra til at arbeidet til både operasjonssentralen og pressen gjøres enklere og mer effektivt. Vi så blant annet at operatørene fikk færre samtaler i en innledende fase av hendelsen, samtidig som pressen fikk utvidet informasjon uten å etterspørre den, sier Torgeir Haugen, seksjonssjef for politioperativ seksjon i Politidirektoratet. Han forklarer at informasjonen som legges inn i pressefeltet, er informasjon som tidligere ble gitt reaktivt til journalister på telefon.

Historisk sett har utfordringer i kommunikasjonen mellom pressen og politiet ført til begrensninger i informasjonsdeling og forsinkelser i nyhetsformidling. Et prosjekt tok form for å sikre bedre informasjonsflyt. Prosjektet var et samarbeid mellom Politidirektoratet og en arbeidsgruppe fra presseorganisasjonene, Budstikka og NTB. Prosjektet fikk navnet Oslo-piloten og har høstet flere priser.

NTB har som en del av prosjektet Oslo-piloten utviklet en egen presseklient som henter informasjonen direkte fra Politiloggen. Det er denne klienten pressen fremover må koble seg til for å få tilgang til den mer detaljerte informasjonen til pressen. NTB skal sørge for nødvendig opplæring av brukere, tilgangsstyring av tjenesten og brukerstøtte overfor pressen. Tilgang til informasjon fra pressefeltet tildeles journalister som jobber i eller leverer til medier som styres etter Redaktørplakaten og er underlagt Vær Varsom-plakaten.

  • Mer om: Diverse - alle saker
  • Følg oss:     -  RSS:


    Annonse