Annonse

Radio gjør det fortsatt bedre enn de fleste

15.11.23 - Kyrre Dahl

Radioreklame går fortsatt mot strømmen, men oppgangen til og med oktober er noe lavere enn i september. Men, reklamemarkedet samlet sett er trist lesning.

Illustrasjon - Foto: Pixabay.

Mediebarometeret fra Mediebyråforeningen viser at reklamemarkedet, etter årets første ti måneder, har en samlet nedgang på 5,3 %, sier Camilla Gåre, daglig leder i Mediebyråforeningen. Sammenlignet med fjoråret er medieomsetningen som går via mediebyråene redusert med nærmere 433 millioner hittil i år.

– Selv om det er noen lyspunkter, så var markedet litt under forventning i oktober, sett mot en sterk oktober måned i fjor. Det norske markedet ligger bak 2022 så langt i år, på lik linje med flere nordiske og Europeiske land, sier Gary Vanderhill, som er Trading Director i Mediabrands.

Lydreklame kan vise til en omsetningsøkning på omtrent 53 millioner fra fjoråret. Det er en oppgang på 13,8 %. Radio har en oppgang på 12,3 % og utgjør over 44 millioner. Podkast viser til positiv vekst på nærmere 34,2 %, og over 8 millioner kroner.

– Audio har levert en imponerende vekst gjennom 2023 med både radio og podkast. Utendørs og kino holder seg godt over markedsgjennomsnittet så langt i år, selv om begge ligger under fjorårets oktobertall, sier Vanderhill.

TV-omsetningen har en tilbakegang på 7,6 % og er redusert med nærmere 208 millioner sammenlignet med samme periode i 2022. – Selv om flere av høstens programkonsepter leverer godt, er det ikke før november når vintersporten starter, at seingen tar seg opp igjen, kommenterer Vanderhill.

Lydreklame kan vise til en omsetningsøkning på omtrent 51 millioner fra fjoråret. Det er en oppgang på 15,2 %. Radio har en oppgang på 13,7 % og utgjør over 43 millioner. Podkast viser til positiv vekst på nærmere 36,7 %, og i underkant av 8 millioner kroner.

Digitale medier går tilbake med 5 %, som er en reduksjon i medieomsetning på mer enn 174 millioner. Display, søk og sosiale medier står samlet for en nedgang på over 181 millioner. Influencer marketing har en positiv utvikling og en omsetningsøkning på 6,8 millioner (+ 34,1%).

Print medier og DM fortsetter den negative trenden og omsetningen via disse kanalene er redusert med 146 millioner fra i fjor, hvor DM står for en nedgang på 78 millioner (- 16,7%), går det fram av en pressemelding fra Mediebyråforeningen.

Mediebarometeret er en månedlig reklamestatistikk fra Mediebyråforeningen. Tallene viser netto innrykket omsetning, etter alle rabatter, men før eventuelle provisjoner.

  • Mer om: Økonomi - Marked

  • Følg oss:     -  RSS:


    Annonse