Annonse

Opp for riksradio, ned for lokalradio

24.10.23 - Kyrre Dahl

77 av 115 lokalradioselskaper hadde driftsunderskudd i fjor. Det kommer fram i en rapport fra Medietilsynet. For de nasjonale kanalene var det mye hyggeligere tall.

Mari Velsand - Foto: Mathias Fossum/Medietilsynet

Lønnsomheten for lokalkringkasterne fortsetter den negative utviklingen fra 2021, viser Medietilsynets rapport. 77 av 115 lokalradioselskaper rapporterte om driftsunderskudd i fjor.

– Samlet er lønnsomheten for denne delen av bransjen kraftig forverret i løpet av de siste par årene. Vi mener det er behov for økt innsikt både i finansieringsgrunnlaget for lokalradioene og hvordan de bidrar til mediemangfoldet, og Medietilsynet kommer til å følge opp dette framover, sier Mari Velsand.

Lokalradiokringkasterne omsatte totalt for 234 millioner kroner i 2022. Det er 6,7 millioner kroner eller 2,9 prosent mer enn i 2021. Hele økningen kommer av at flere virksomheter har levert årsmelding til Medietilsynet.

Radiovirksomheter som leverte årsmelding både i 2021 og 2022, hadde en nedgang i driftsinntektene på 9,2 millioner kroner eller 4,1 prosent. Det kommer fram i tallene fra Medietilsynet.

Nasjonal radio mest lønnsom av alle

For de nasjonale kommersielle radiokanalene går det bedre. Disse aktørene økte sine reklameinntekter med 9,9 prosent i fjor, og dette bidro til at denne delen av bransjen fikk en solid driftsmargin i 2022, på 23 prosent.

Driftsresultatet for kommersiell riksdekkende radio økte med 15 millioner kroner til 136 millioner kroner i 2022.

Nasjonal radio er dermed med god margin de mest lønnsomme mediebedriftene som blir omtalt i denne rapporten. Driftsinntektene til radiovirksomhetene økte mer enn økningen i driftskostnader i 2022.

De siste tre årene har driftsmarginen til de nasjonale radiobedriftene vært historisk høy. I 2018 og 2019 ble lønnsomheten vesentlig svekket som følge av reduserte reklameinntekter i forbindelse med overgangen til DAB-sendinger.

Utfordringer for mediebransjen

Når det gjelder alle medier samlet førte lavere inntekter og økte driftskostnader til en tydelig økonomisk tilbakegang i 2022, viser tall fra Medietilsynet. ­

– Etter noen gode økonomiske år, går norske medier definitivt en større usikkerhet i møte, sier direktør Mari Velsand i Medietilsynet.

Medietilsynets årlige rapport om den medieøkonomiske utviklingen viser at driftsresultatet for den norske mediebransjen ble halvert fra 2021, og endte på vel 900 millioner kroner i fjor. Dette er altså det laveste nivået siden finanskrisen for 15 år siden.

Reklameinvesteringene i det norske markedet økte med 6,5 prosent i 2022, ifølge tall fra IRM, mens veksten i reklameinntekter bare var på 1,9 prosent for de redaktørstyrte mediene, ifølge Medietilsynets rapport.

– Utviklingen viser at de store globale plattformene fremdeles er betydelige konkurrenter for de norske mediene i reklamemarkedet, sier Velsand.

  • Mer om: Økonomi - Marked

  • Følg oss:     -  RSS:


    Annonse