Annonse

Årets store kanalvinner er uten tvil radio

13.10.23 - Kyrre Dahl

– Årets store kanalvinner er uten tvil radio, det sier Harald Eide-Fredriksen i dentsu etter at Mediebarometeret for september er offentliggjort.

Illustrasjon - Foto: Pixabay.

Mediebarometeret fra Mediebyråforeningen viser at reklamemarkedet, etter årets første ni måneder, har en samlet nedgang på 4,7 %, sier Camilla Gåre, daglig leder i Mediebyråforeningen. Sammenlignet med fjoråret er medieomsetningen som går via mediebyråene redusert med 335 millioner hittil i år, går det fram av en pressemelding.

Harald Eide-Fredriksen er medie- og forhandlingsdirektør i dentsu, og representerer mediebyråene Carat, iProspect og dentsu X. Han kommenterer tallene etter årets tre første kvartaler slik:

– Som forventet ser det ut som om nedgangen i markedet er i ferd med å flate ut, og vi ser en gledelig omsetning i september som bare er marginalt under fjoråret. Dette bringer den akkumulerte nedgangen litt nærmere nullpunktet. Årets siste kvartal blir likevel spennende å følge. Dette er måneder som historisk sett har hatt høy omsetning, også gjennom korona-årene, så vi vil neppe se noen vekst i de kommende månedene.

– Spesielt vil jeg si at det er knyttet ekstra stor spenning til omsetningen rundt årets Black Friday, eller «Black month» som det nesten har utviklet seg til. Tidene vi er inne i burde tilsi at det er stor interesse hos forbrukerne for gode tilbud og penger å spare, mens bedriftene har kanskje andre hensyn å ta enn å åpne reklamekranen, poengterer Eide-Fredriksen.

Lydreklame kan vise til en omsetningsøkning på omtrent 51 millioner fra fjoråret. Det er en oppgang på 15,2 %. Radio har en oppgang på 13,7 % og utgjør over 43 millioner. Podkast viser til positiv vekst på nærmere 36,7 %, og i underkant av 8 millioner kroner.

– Årets store kanalvinner er uten tvil radio, fortsetter Eide-Fredriksen, og fortsetter. - Utendørs og kino har også gjort det bra, men sammenlignet med fjoråret går det ikke like bra nå på høsten som i første halvår. Dette har selvfølgelig mye å gjøre med at disse var de siste til å komme seg etter koronatiden. Radio derimot leverer fortsatt sterke tall med en vekst som imponerende nok ligger over gjennomsnittet hittil i år.

TV-omsetningen har en tilbakegang på 7,9 % og er redusert med nærmere 189 millioner sammenlignet med samme periode i 2022. Kino legger bak seg positiv utvikling etter årets ni første måneder, med en vekst på 20 %, som tilsvarer en økning på nærmere 18 millioner kroner. Utendørsreklame fortsetter veksten sammenlignet med samme periode i fjor, og har en omsetningsøkning på nærmere 30 millioner kroner. Det betyr en oppgang på 6,4 %.

Hittil i år går digitale medier tilbake med 3,8 %, som er en reduksjon i medieomsetning på litt over 114 millioner. Display, søk og sosiale medier står for det største fallet og samlet faller kanalene i underkant med 126 millioner. Det er online video og influencer marketing som har en positiv utvikling og en omsetningsøkning på litt over 11 millioner.

Printmedier og DM fortsetter den negative trenden og omsetningen via disse kanalene er redusert med nærmere 131 millioner fra i fjor.

Mediebarometeret er en månedlig reklamestatistikk fra Mediebyråforeningen. Tallene viser netto innrykket omsetning, etter alle rabatter, men før eventuelle provisjoner.

  • Mer om: Økonomi - Marked

  • Følg oss:     -  RSS:


    Annonse