Annonse

Heftig underskudd for Radio Metro

28.09.23 - Kyrre Dahl

Norges største lokalradio leverte et heftig underskudd i 2022. Men, det har skjedd mye siden det og den nye eieren av Radio Metro har tro på pluss allerede neste år.

Radio Metro AS gikk med hele 8,3 millioner kroner i underskudd i 2022 (årsresultat). Det viser de offisielle regnskapstallene. Det er en kraftig forverring fra året før da lokalradiokjeden gikk i pluss med 600 000 kroner.

Omsetningen gikk noe ned, fra 38,2 til 37,4 millioner kroner. Resultatet fører til at selskapet nå står oppført med negativ egenkapital på 6,3 millioner kroner. Radio Metro består av en rekke lokalradioer på Østlandet og Sørlandet, i tillegg til The Beat og Radio Rox.

Radio Metro har fått nye eiere siden 2022 og den nye radiosjefen kan nødvendigvis ikke svare for alle detaljer om fjorårets regnskap, men noe av forklaringen på det dårlige resultatet ligger i at Radio Metro ga gass med flere satsninger etter pandemien som dessverre ikke ble innbringende på kort sikt.

Diggo og OnePlay er blant nysatsingene som er avviklet, og som ikke ga det økonomiske resultatet man ønsket seg. I regnskapet for 2022 er det også en del finansielle poster og nedskrivinger av gjeld som slår ut.

Allerede da Lokalradioene i Innlandet AS kom inn på eiersiden hadde den forrige ledelsen gjennomført en nedskalering av virksomheten, og som tok full effekt nå fra 2. halvår.

– Vi har flyttet til mindre og rimeligere lokaler, og antallet ansatte er kraftig redusert. Det forteller den nye radiosjefen Bjørn-Martin Brandett.

– Vi avslutter nå de reklamefrie sendingene i slukkeområdene, som også kun er utgiftspost for oss. Dessverre ligger vi fortsatt litt bak budsjett, men vi har stor tro på årets siste måneder. Målet er minst et nullresultat for 2023, og at 2024 blir et bedre år for oss, sier Brandett til lokalradio.no.

Han påpeker at også eieren av Metro, Lokalradioene i Innlandet, ser ut til å få et bedre resultat i 2023.

– Fredag møtes Lokalradioene i Innlandet og Radio Metro til kick-off, og her skal vi blant annet stake ut kursen for hvordan vi best kan jobbe sammen videre. Vi har allerede funnet en del synergier og stordriftsfordeler, og jeg er helt sikker på at det finnes flere. Målet er å lage mest mulig og best mulig radio for våre lyttere på Sørlandet og Østlandet med de ressursene vi har til rådighet, sier Brandett

Først publisert på: lokalradio.no

  • Mer om: Økonomi - Marked

  • Følg oss:     -  RSS:


    Annonse