Annonse

Radio mye bedre enn annen reklame

16.08.23 - Kyrre Dahl

Etter sju måneder går den totale annonseringen ned, men radioreklame går fortsatt mot strømmen og øker. Økningen er til og med kraftig.

Illustrasjon - Foto: Pixabay.

Mediebarometeret fra Mediebyråforeningen viser at reklamemarkedet, etter årets første syv måneder, har en samlet nedgang på nærmere 2,8 %. Sammenlignet med fjoråret er medieomsetningen som går via mediebyråene redusert med 151 millioner hittil i år.

- Annonsemarkedet viser så langt i år en relativt bred nedgang på 3%. Dette er i tråd med prognosene vi satt i forkant av året på mellom 3 og 5% for året som helhet, sier Jonas Buskop, Investeringsdirektør, i Omnicom Mediagroup i en pressemelding.

- Det store spørsmålet blir nå når vi anser det som sannsynlig at markedet igjen vil vise vekst over tid. Våre foreløpige analyser viser med stor sannsynlighet at dette tidligst vil inntreffe høsten 2024, og dette har naturlig nok nær sammenheng med forventet konsumprisindeks og forbrukerøkonomi, sier Buskop.

Lydreklame kan vise til en omsetningsøkning på nesten 47 millioner fra fjoråret. Det er en oppgang på 18,4 %. Radio har en oppgang på 16,4 % og podkast viser til positiv vekst på nærmere 51,5 %, i underkant av 8 millioner kroner.

Hittil i år går digitale medier tilbake med 2,2 %, som er en reduksjon i medieomsetning på 52 millioner. Display, søk og sosiale medier faller ytterligere med totalt 72 millioner, og det online video og influencer marketing som viser til veksttall med en omsetningsøkning på 20 millioner.

TV-omsetningen har en tilbakegang på 6,8 % og er redusert med i underkant av 123 millioner sammenlignet med samme periode i 2022. Printmedier og DM fortsetter den negative trenden og omsetningen via disse kanalene er redusert med 92 millioner fra i fjor.

Kino legger bak seg positiv utvikling etter årets syv første måneder, med en vekst på 34,9 %, som tilsvarer en økning på 22 millioner. Også utendørsreklame fortsetter veksten og har en omsetningsøkning på 43 millioner sammenlignet med samme periode i fjor. Det betyr en oppgang på 12,8 %.

Mediebarometeret er en månedlig reklamestatistikk fra Mediebyråforeningen. Tallene viser netto innrykket omsetning, etter alle rabatter, men før eventuelle provisjoner.

  • Mer om: Økonomi - Marked

  • Følg oss:     -  RSS:


    Annonse