Annonse

Stabilt for radio i reklamenedtur

14.06.23 - Kyrre Dahl

Etter årets 5 første måneder viser trenden fortsatt nedgang i reklameomsetningen som rapporteres via mediebyråene. Radio isolert holder seg stabil i mai.

Illustrasjon - Foto: Pixabay.

Til og med mai er det omsatt reklame for 3,993 mrd, som er en nedgang på drøye 210 millioner sammenlignet med samme periode i fjor. Det betyr at den totale reklameomsetningen via mediebyråer er redusert med 5 % fra i fjor. Det viser Mediebarometeret fra Mediebyråforeningen.

Mai isolert har en nedgang på 52 millioner sammenlignet med mai i 2021, som betyr at reklameomsetningen for måneden isolert er ned 5,4 %. Omsetningen på lyd holder seg stabil for mai isolert, men på grunn av en sterk inngang på året er det fortsatt oppgang i lydreklame på 13,4 %, 25,3 millioner, hittil i år.

Radio har en oppgang på 11,4 % og podkast har en opptur på 44,8 %, 5 millioner kroner. Det er fortsatt lave omsetningstall for podkast hvor små omsetningsendringer får store utslag prosentvis, men tallene tyder på en positiv utvikling, går det fram av en pressemelding.

Hittil i år er TV-reklame redusert med 9,6 %, som betyr 145,6 færre reklamemillioner. TV har per mai en andel av reklameomsetningen på 35,5 % (36,2 % per mai i 2021). Digitale medier, som har den største andelen av reklamekaka med 42,1 %, går ned hittil i år med 3,7 %. Det er 65 millioner lavere enn samme periode i fjor og reduksjonen kommer hovedsakelig fra display, sosiale medier og søk.

Kino leverer gode reklametall med en vekst fra fjoråret på 35,3 %, en økning på 17,2 millioner. Det samme gjør utendørs (OOH) som kan vise til en oppgang i omsetningen med 11,7 % fra 2021. Det utgjør en vekst på nesten 30 millioner og utendørs har nå en andel av reklameomsetningen på 7,1 %.

Printmedier og DM fortsetter fallet og står for 38 % av den totale nedgangen. Det betyr at nesten 80 millioner er borte fra disse kanalene, sammenlignet med fjoråret.

Mediebarometeret er en månedlig reklamestatistikk fra Mediebyråforeningen. Tallene viser netto innrykket omsetning, etter alle rabatter, men før eventuelle provisjoner.

  • Mer om: Økonomi - Marked

  • Følg oss:     -  RSS:


    Annonse