Annonse

Lokalradio forstyrret flytrafikken

12.05.23 - Kyrre Dahl

En lokalradio-redaktør er dømt til å måtte gi fra seg to FM-sendere etter å ha forstyrret flytrafikken. Kunne fått katastrofale følger, mener dommeren.

Et fly fra Norwegian. Foto: Pixabay/jackmac34

Radio Fresh, med redaktør Svein-Arild Nyen Ovnerud i spissen, ville teste FM-båndet for å forsøke å finne ledige frekvenser og gikk derfor til anskaffelse av to FM-sendere som ble brukt 28. juli i fjor.

Det førte til et alvorlig tilfelle av såkalt interferens (forstyrrelse) for flysikkerheten i området Larvik – Drammen, skriver Sande Avis.

– Dette kunne i ytterste konsekvens ha fått katastrofale følger, bemerker tingrettsdommer Øistein Wegner Fagernes i den nylig avsagte dommen.

– Avinor vurderte dette som svært alvorlig da det kan føre til at fly ikke får varslet om nødssituasjoner, sier seksjonssjef for frekvens- og utstyrskontroll Tore Rafoshei Lunestad i Nkom til NRK.

– Tiltalte har – i alle fall et stykke på vei –forstått alvoret i dette, idet han i sitt skriv til Sør-Øst politidistrikt har meddelt at han legger seg flat og beklaget det han gjorde, står det i dommen.

Ovnerud har altså innrømmet at det han gjorde ikke var helt etter regelboka og vedtok først en bot på 8000 kroner for ulovlig bruk av frekvenser. Men, senere fremmet påtalemyndigheten også krav om å inndra utstyret, men dette gikk han ikke med på.

Nå har dommen kommet, som redaktøren vil se nærmere på før han bestemmer seg for hva han vil gjøre, ifølge NRK.

Ovnerud skriver i en tekstmelding til Sande Avis at inndragningen kun gjelder de aktuelle senderne som radiokanalen brukte til å teste ledige frekvenser med. Det har ingenting å si for konsesjonen og de øvrige senderne som brukes i den vanlige driften.

Radio Fresh er en lokalradio fra Sande som etter det lokalradio.no kjenner nå er slått sammen med Radio Laagendalen, som sender Radio Larvik på FM-båndet i Vestfold.

Først publisert på: lokalradio.no

  • Mer om: Lokalradio

  • Følg oss:     -  RSS:


    Annonse