Annonse

Radio øker igjen og tar fra TV

13.04.23 - Kyrre Dahl

Trenden fra februar fortsetter. Også i mars økte radioreklame kraftig, mens reklamemarkedet totalt sett går tilbake, viser Mediebarometeret.

Illustrasjon - Foto: Pixabay.

Mediebarometeret fra Mediebyråforeningen, som rapporterer reklameomsetning via mediebyråer, viser en svak tilbakegang i årets første kvartal. Den samlede nedgangen er på 2,9 % mot fjoråret, som utgjør 68,4 millioner færre reklamekroner i årets tre første måneder.

I årets første kvartal går TV-omsetningen tilbake med 9,1 %, tilsvarende 80 millioner kroner. TV mister dermed også andeler av den totale reklamekaka med 2,4 % mot fjoråret, mens kanaler som radio, kino og ikke minst utendørs vokser sine andeler.

Lydmediene (radio og podkast) kan rapportere om imponerende 22,4% vekst hittil i år, som utgjør en oppgang på 22,1 millioner.

- Dette er nok ikke bare drevet av høye priser på TV, men radio kan også vise til stabile lyttertall på sine lineære kanaler, pluss økt lytting og stor grad av produktutvikling innen de digitale produktene, sier Harald Eide-Fredriksen, Medie- og forhandlingsdirektør i dentsu.

-Mediemessig er det ingen tvil om at «dekningsmediene» radio og utendørs tar budsjetter fra TV. TV taper markedsandeler etter to år på rad med kraftige listeprisøkninger. Mye tyder på at markedskreftene nå slår tilbake i form av redusert etterspørsel. Man kan spørre seg om TV-selskapene har overvurdert sin egen fortreffelighet, og kanskje har de satt opp prisene sine litt vel mye? Nå har de i hvert fall ledig plass – for første gang på lenge, sier Eide-Fredriksen i en pressemelding.

-Tallene er nok en bekreftelse på den rekordhøye etterspørselen vi har sett på radiosiden de siste par årene og føyer seg pent inn rekken av kvartaler med sterk vekst for kommersiell radio, kommenterer salgsdirektør Ove Søgård i P4-gruppen, i en pressemelding fra Mediebyråforeningen.

- I en tid hvor rekkevidde og oppmerksomhet blir stadig vanskeligere å oppnå, står radio fortsatt fjellstøtt med høy dekning og frekvens til en svært kosteffektiv pris. Det gjør at stadig flere annonsører gjør radio til en mer sentral del av mediemiksen, og bidrar sånn sett til sterk vekst for mediekanalen, sier Søgård.

Mediebarometeret er en månedlig reklamestatistikk fra Mediebyråforeningen. Tallene viser netto innrykket omsetning, etter alle rabatter, men før eventuelle provisjoner.

  • Mer om: Økonomi - Marked

  • Følg oss:     -  RSS:


    Annonse