Annonse

Radio, en trygg mediekanal

16.03.23 - Kyrre Dahl

Radio som reklamekanal står seg godt. Det bekrefter Kristin Brimi i Mediebyråforeningen, etter å offentliggjort svært positive tall for radioreklame så langt i år.

Kristin Brimi. Foto: Mediebyråforeningen

Mediebarometeret fra Mediebyråforeningen viser at lydmedier økte med hele 30,4 % i årets to første måneder sammenlignet med samme periode i fjor. Podkast økte med 73,3 % mot samme periode i fjor og utgjør 6,5 % av omsetningen på lydmedier. Det totale reklamemarkedet har imidlertid en betydelig tilbakegang. For årets to første måneder går markedet tilbake 5,4 %, som tilsvarer 86 millioner færre reklamekroner, sammenlignet med samme periode i fjor.

- Ja, radio som reklamekanal står seg godt. Det har den også gjort historisk, og vi så gjennom pandemien at dette var en av kanalene med laves konjunkturer, til tross for endret lyttemønster, sier daglig leder i Mediebyråforeningen Kristin Brimi.

- Nå er det et krevende marked for annonsørene og vi merker en tydeligere forsiktighet i investeringene. Da står radio seg godt som en "trygg" kanal som gir god distribusjon uten for høye kostnader, sier Brimi til radionytt.no. Hun forteller også at det er en utsolgtsituasjon på TV og Online Video som bidrar til at annonsørene ser på andre medier som radio.

- Vi så allerede i januar at radio tok økte andeler av reklamekaka og dette ble forsterket når vi fikk februartallene. Det viser at kanalen står seg godt på inngangen av året, også når vi nå opplever nye turbulente tider i økonomien og bransjen, mener Brimi.

Når det gjelder podkast så er det dette fortsatt et ekstremt lite marked med lav distribusjon, sett med kommersielle øyne.

- Flere av de største podkastene er fra annonsørfrie distributører, og andre ligger bak betalingsmur som gjør at varelageret for annonsørene er sterkt begrenset. Per februar utgjør podkast kun 0,4 % av det totale reklamemarkedet. Når tallene er små, vil også små endringer gi store prosentvise utslag, så her må vi også ta volumet med i betraktning, avslutter Brimi.

Mediebarometeret er en månedlig reklamestatistikk fra Mediebyråforeningen. Tallene viser netto innrykket omsetning, etter alle rabatter, men før eventuelle provisjoner. Se selv på: mediebyraaforeningen.no Ekstern lenke

  • Mer om: Økonomi - Marked

  • Følg oss:     -  RSS:


    Annonse