Annonse

Radio øker, andre medier har nedgang

15.03.23 - Kyrre Dahl

Omsetningen av radioreklame økte kraftig i de to første månedene i år, mens det totale reklamemarkedet gikk tilbake, ifølge ferske tall.

Illustrasjon - Foto: Pixabay.

Mediebarometeret fra Mediebyråforeningen viser at lydmedier økte med hele 30,4 % i årets to første måneder sammenlignet med samme periode i fjor.

Omsetningen av lydreklame via mediebyråene var 83,1 millioner kroner i januar og februar 2023 mot 63,7 millioner året før.

Podkast øker med 73,3 % mot samme periode i fjor og utgjør 6,5 % av omsetningen på lydmedier. Likevel har kanalen fortsatt bare en marginal andel på 0,4 % av den totale reklameomsetningen via mediebyråene.

Lyd er imidlertid kjerringa mot strømmen for tallene viser en tydelig oppbremsing i reklamemarkedet totalt sett. For årets to første måneder går markedet tilbake 5,4 %, som tilsvarer 86 millioner færre reklamekroner, sammenlignet med samme periode i fjor.

- Dette er ikke tall som overrasker, sier daglig leder i Mediebyråforeningen Kristin Brimi. - Vi så en oppbremsing i reklameomsetningen mot slutten av fjoråret og det var forventet at denne trenden ville vedvare inn i 2023. Det er en økende forsiktighet blant annonsører som tydelig korrelerer med mer krevende økonomiske tider, sier Brimi.

Digitale medier går tilbake med 9,3 %, sammenlignet med tilsvarende periode i 2022. Det utgjør en nedgang på drøye 61 millioner. Displayannonsering alene er ned 41 millioner, som er en reduksjon på 14,4 % mot fjoråret.

Omsetningen på sosiale medier som går gjennom mediebyrå går tilbake 8,4 %, 13,4 millioner kroner, når vi ser januar og februar under ett. Betalt søk følger etter med en reduksjon på 5,9 %, som tilsvarer en nedgang på drøye 6 millioner kroner. Influencer marketing har en positiv utvikling og øker omsetningen med 34,9 %, men her er det viktig å understreke at volumet for denne mediekanalen fortsatt er veldig lavt, og at tallene fluktuerer fra måned til måned.

TV-omsetningen går kraftig tilbake sammenlignet med 2022, og deler av dette kan forklares med at OL gikk av stabelen i februar i fjor, som gjør at det blir en tøff periode å sammenligne med. Hittil i år går TV tilbake med 9,9 %, som tilsvarer en reduksjon i medieomsetning på 61,5 millioner.

- Det er tidlig å spå hvordan omsetningen kommer til å utvikle seg i de ulike kanalene, men de fleste prognoser viser i retning at det blir krevende tider, trolig til godt over sommeren. Når vi får med oss marstallene og kan se tilbake på et helt kvartal, får vi mer solide tall som vil gi tydeligere indikasjoner på hva vi kan vente oss fremover, avslutter Brimi i en pressmelding.

Mediebarometeret er en månedlig reklamestatistikk fra Mediebyråforeningen. Tallene viser netto innrykket omsetning, etter alle rabatter, men før eventuelle provisjoner.

  • Mer om: Økonomi - Marked

  • Følg oss:     -  RSS:


    Annonse