Annonse

Radio vokser i et tøft marked

14.12.22 - Kyrre Dahl

Radioreklame er blant mediekanalene som gjør det best i et marked som er turbulent for å si det mildt.

Illustrasjon - Foto: Pixabay.

Mediebarometeret fra Mediebyråforeningen er oppdatert når det gjenstår én måned igjen av reklameåret 2022. Tallene viser nedgang i samtlige mediekanaler i november isolert, noe som reduserer veksten hittil i år til 1,1 %, en økning på knappe 100 millioner mot samme periode i fjor. Etter oktober var det samme tallet 3,5 %.

- Isolert i november opplever vi en tilbakegang på tvers av alle mediekanaler, sammenlignet med året før. Samlet er nedgangen på hele 15,5 %, som utgjør 180 millioner lavere reklameomsetning for måneden, sier daglig leder i Mediebyråforeningen Kristin Brimi i en pressemelding.

Men det er viktig å huske at oktober slo ut som en sterk reklamemåned, med en vekst på hele 9,1 % som vi antok kunne tilskrives periodiseringer, så en korreksjon på novembertallene var forventet. Hittil i år vokser reklameomsetningen, men der vi per oktober hadde en vekst på 3,1 % er denne redusert til 1,1 % i november. Dette viser en oppbremsing i reklamemarkedet, sier Brimi.

Radio holder seg fortsatt godt og vokser med 5,5 %, og øker omsetningen fra 389 til 410 millioner. Dette gjelder altså tallene for årets 11 første måneder. I November gikk også radio tilbake, selv om Mediebyråforeningen ikke har offentliggjort konkrete tall.

Digitale medier går tilbake med 1,2 %, som utgjør en omsetning som er drøye 48 millioner lavere enn fjoråret. Display og sosiale medier går begge tilbake med 29 millioner, mens søk og online video viser marginal økning. Samlet utgjør digitale medier 42,6 % av den totale reklameomsetningen som går vi mediebyråene.

Etter at 11 måneder av året er tilbakelagt viser TV en tilbakegang på 1,4 %, som betyr 45 millioner lavere omsetning mot 2021. Kino gjør en bra høst og vokser med drøye 52 millioner mot samme periode i fjor. Det er en vekst på 71,8 % fra 2021, som var et krevende år for kinomarkedet.

- Økonomisk usikkerhet preger markedet nå, og selv om det naturlige variasjoner for hvordan dette treffer ulike bransjer, taler tallene for at vi nå går inn i et mer nedtonet reklamemarked. Vi har fortsatt en måned igjen før vi med sikkerhet kan si hvordan året lander, men det er ingen tvil om at vi må forvente forsiktighet i markedet i tiden fremover, sier Brimi.

Mediebarometeret er en månedlig reklamestatistikk fra Mediebyråforeningen. Tallene viser netto innrykket omsetning, etter alle rabatter, men før eventuelle provisjoner.

  • Mer om: Økonomi - Marked

  • Følg oss:     -  RSS:


    Annonse