Annonse

Ingen ny konsesjonsrunde for lokalradio

09.12.22 - Kyrre Dahl

Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti sikrer flertall for at lokalradioene ikke skal trenge å søke ny konsesjon for å sende på FM, men at disse forlenges direkte.

T.v Åslaug Sem-Jacobsen og t.h Åse Kristin Ask Bakke. Foto: Mina Haugli

I forbindelse med at forslaget til statsbudsjett ble lagt fram, ble det antydet at det ville bli en ny søknadsrunde for lokalradio i perioden 2027 til 2031. Hvis forslaget hadde blitt vedtatt ville selve søknadsprosessen skjedd i 2025.

Fra 2017 har lokalradioene fått forlenget sine konsesjoner direkte to ganger, nå sist for perioden 2022 til 2026 og lokalradioene har blitt hørt på sine argumenter om at en slik reutlysning ville være arbeidskrevende og gi lite forutsigbarhet.

Regjeringspartiene Ap og Sp er enige med SV om at konsesjonene som skal gjelde fram til 2032 blir direkte delt ut til de lokalradioene som ønsker å fortsette å sende på FM.

– FM fortsatt er den viktigste plattformen for lokalradio, både lyttertallmessig og økonomisk. Vi har tatt reaksjonene fra lokalradioene på alvor, som mener en ny søkeprosess, være lite forutsigbar og ta unødvendig mye tid. Dette er ikke intensjonen. Derfor er vi enige om at vi vil forlenge disse tillatelsene direkte, sier Arbeiderpartiets Åse Kristin Ask Bakke i Familie- og kulturkomiteen.

– Når vi i Sp, Ap og SV forlenget konsesjonen på FM til 2031, ønsket vi å legge bedre til rette for lokalradioene våre – ikke gjøre det vanskeligere for dem! Og med denne merknaden unngår vi å skape unødvendig uforutsigbarhet for dem nå som de gjør jobben med å investere i digital teknologi. Vi vet hvor viktig inntektene fra FM-sendingene er for dem, og vi vet også hvor kostbar investeringene 1 utbyggingen av DAB er. Derfor har vi lyttet når lokalradioene har sagt at både nye og tidligere investeringer vil kunne gå tapt om de må ut i en resurskrevende ny konsesjonsrunde hvor utfallet ikke er gitt, sier Senterpartiets Åslaug Sem-Jacobsen.

– Driften av sendernettene på DAB avhenger av lokalradioenes drift på FM og vi mener ressursene bør brukes på digitalisering fremfor en kostnadskrevende konsesjonstildelingsprosess. Vi er derfor glad for at vi står sammen med Ap og Sp om direkte forlengelse, sier Sosialistisk Venstrepartis, Kathy Lie.

Først publisert på Lokalradio.no

  • Mer om: Lokalradio

  • Følg oss:     -  RSS:


    Annonse