Annonse

Riksradio mest lønnsom av alle i 2021

29.11.22 - Kyrre Dahl

Fjoråret ble et svært godt økonomisk år for norske medieselskaper, viser en ny rapport fra Medietilsynet. Nasjonal radio går best av alle.

De samlede inntektene for norske medieselskaper økte med 2,2 milliarder kroner i 2021, tilsvarende 8,6 prosent. – Utviklingen tyder på at 2022 blir et svakere år, sier Mari Velsand, direktør i Medietilsynet.

Etter en krevende periode med pandemi, klarte mediene å hente inn igjen store deler av de tapte inntektene i 2021. Fjorårets inntekter var i sum 1,1 milliarder kroner høyere enn i 2019, året før pandemien startet. Det tilsvarer en vekst på 4,1 prosent.

– For avisene ble fjoråret ett av de mest lønnsomme det siste tiåret. Dette skyldes økte inntekter, både fra abonnement og løssalg, og en kontrollert kostnadsvekst. Også kommersiell radio og tv økte inntektene og styrket lønnsomheten i 2021, sier Velsand.

Totalt fikk mediene et driftsresultat på 1,8 milliarder kroner i 2021, som er en økning på 14,6 prosent fra året før. Driftsmarginen endte på 8,8 prosent, opp fra 8,7 prosent i 2020.

Både avisene, tv- og radioselskapene hadde høyere reklameinntekter i 2021 enn i 2020. En viktig årsak er at selskapene har hentet tilbake inntekter etter koronapandemien. Reklameinntektene til de kommersielle tv-selskapene økte med nesten seks prosent i fjor, mens inntektene til radioselskapene økte med 20 prosent.

Driftsresultatet for kommersiell riksdekkende radio økte med 47 millioner kroner i 2021 til 121 millioner kroner. Lønnsomheten i 2021 var rekordhøy med en driftsmargin på 22,5 prosent. Nasjonal radio er dermed med god margin de mest lønnsomme mediebedriftene som blir omtalt i denne rapporten. Driftsinntektene til radioselskapene økte mer mer enn økningen i driftskostnader i 2021.

Etter et svært godt fjorår, tyder mye på at utviklingen nå snur. Krig i Europa, rekordhøye energi- og papirpriser og problemer i den globale varelogistikken er noen av utfordringene som også påvirker medienes økonomi. Også her hjemme peker økende inflasjon og høyere renter i retning av økonomiske nedgangstider.

– Signaler fra mediene selv denne høsten har vært at bransjen nå møter tøffere tider. Det gjelder kanskje særlig medier som i hovedsak finansieres av reklameinntekter. Fordi reklameinntektene er konjunktursensitive, er det en betydelig risiko for at det norske reklamemarkedet faller i tiden som kommer, sier Velsand.

  • Mer om: Økonomi - Marked

  • Følg oss:     -  RSS:


    Annonse