Annonse

Radioreklame fortsetter å vokse

15.11.22 - Kyrre Dahl

Annonsemarkedet går opp og ned som en jojo om dagen. Etter litt grums i september er det en oppgang i annonseringen i oktober, ifølge Mediebarometeret.

Illustrasjon - Foto: Pixabay.

Reklamemarkedet vokser med 3,5 % når det gjenstår to måneder av reklameåret. Det viser oppdaterte tall fra Mediebyråforeningen. Det betyr en vekst i omsetning via mediebyråene på nærmere 280 millioner, sammenlignet med 2021.

-Oktober slår ut som en sterk reklamemåned med en isolert vekst på 9,1 %, men trolig kan noe av veksten tilskrives periodiseringer, som vil bety en korreksjon når vi kommer til novembertallene. Det betyr at det også er viktig å følge utviklingen over tid og ikke utelukkende fokusere på enkeltmåneder isolert, sier daglig leder i Mediebyråforeningen Kristin Brimi.

Radio fortsetter å vokse og kan vise til en omsetningsvekst på 8,9 % hittil i år. Det betyr at kanalen har vokst med 30 millioner siden fjoråret. For Podkast er utviklingen fortsatt flat og viser foreløpig ikke tegn til betydelig vekst, ifølge Mediebyråforeningen.

TV-omsetningen ligger stabilt med 2021 på 2,78 milliarder per oktober. Det betyr at TV har en reklameandel på 33,9 %, året sett under ett.

Digitale medier øker omsetningen med 35,1 millioner fra fjoråret, og underkategorien online video (OLV) står for godt over halvparten av den digitale veksten. Det betyr at OLV har en omsetningsøkning på 4,3 %, rett i overkant av 22 millioner. Hittil i år står digitale medier for 42,6 % av reklameomsetningen som går via mediebyråene.

Kino og utendørs (OOH) er kanalene som i hovedsak driver den totale omsetningsveksten hittil i år. Kino er drevet av godt innhold, og en spennende kinohøst gjør at omsetningen vokser med 59,5 millioner mot samme periode i fjor. Det utgjør en vekstrate på 123,2 %, riktignok sammenlignet med et vanskelig kinoår i 2021.

- Vi går mot årsslutt og planleggingen for 2023 er godt i gang for de fleste annonsørene. Vi får noen signaler om usikkerhet som naturligvis preger planleggingen, så vi må kunne forvente at den økonomiske situasjonen vil påvirke investeringene fremover. Dog har vi ikke sett at dette har slått altfor kraftig ut på omsetningstallene så langt i år, sier Brimi.

Mediebarometeret er en månedlig reklamestatistikk fra Mediebyråforeningen. Tallene viser netto innrykket omsetning, etter alle rabatter, men før eventuelle provisjoner.

  • Mer om: Økonomi - Marked

  • Følg oss:     -  RSS:


    Annonse