Annonse

FM-konsesjoner skal lyses ut på nytt

06.10.22 - Kyrre Dahl

Det kan bli store forandringer for lokalradioene. Regjeringen foreslår å lyse ut alle FM-konsesjonene på nytt i 2025.

Illustrasjon

I november 2021 ble konsesjonene for lokalradioaktører som sender på FM forlenget fra 1. januar 2022 til 31. desember 2026. Nå foreslår regjeringen i statsbudsjettet at alle lokalradiokonsesjoner på FM skal reutlyses for den kommende konsesjonsperioden fra 2027 til 2031. Utlysningen vil finne sted i 2025, melder lokalradio.no.

Det betyr at alle konsesjoner og frekvenstillatelser på FM vil nullstilles med virkning fra 1. januar 2027 og at regjerningen vil utlyse en ny konsesjonsrunde, der hvem som helst kan søke på de ledige konsesjonene. Den nye konsesjonsperioden vil vare frem til 2031. Utlysningen skal skje i 2025, men det er ikke på nåværende tidspunkt brakt på det rene hvordan dette skal skje eller hvilke vilkår som stilles.

Dette forslaget står i sterk motsetning til anbefalingene fra Norsk Lokalradioforbund, som har vært svært tydelige på at en ny forlengelse av eksisterende konsesjoner er eneste vei å gå for å sikre lokalradioene muligheter til en forutsigbar driftsøkonomi.

– Som vi gav uttrykk for i vår kronikk forrige uke har Norsk Lokalradioforbund forståelse for at offentlig pengebruk skal reduseres i årene som kommer, og vi hadde tonet ned forventningene til hvor langt Kulturdepartementet ville kunne gå i neste års budsjett for å følge opp forslagene fra Medietilsynet til endringer i mediestøtteordningene. Desto mer skuffet er vi over at regjeringen i sitt forslag til statsbudsjett ikke viser noen vilje til å sette en kurs for lokalradiobransjen, når de store linjene nå skal trekkes opp. Det nærmeste vi kommer et styringssignal for lokalradioene er at myndighetene sier de ønsker en reutlysning av FM-konsesjonene i 2025, noe vi har advart kraftig mot. Det er det siste bransjen trenger midt i den pågående utbyggingen av DAB, som tapper bransjen for ressurser, og vi kan heller ikke forstå at det er i tråd med Stortingets ønsker, sier styreleder i Norsk Lokalradioforbund, Aslak Sommerfelt Skretting.

Forbundet kan selvsagt ikke uten videre akseptere regjeringens forslag, da dette vil ha store negative konsekvenser for lokalradiobransjen. Vi vil derfor i tiden fremover fortsette arbeidet inn mot politikerne og andre rammesettere, for å synliggjøre hvordan dette regjeringens vil ramme lokalradioenes økonomi og fremtidige driftsvilkår.

Først publisert på Lokalradio.no

  • Mer om: Lokalradio

  • Følg oss:     -  RSS:


    Annonse