Annonse

Acast overtar Podchaser

Radionytt.no: 18.07.2022 - Kyrre Dahl

Verdens største uavhengige podkast-selskap, Acast, kjøper opp Podchaser, som er verdens mest omfattende podkastdatabase.


Pressemelding på svensk: Acast, världens största oberoende podcastföretag, har tecknat avtal om att förvärva Podchaser, världens mest omfattande och ledande podcastdatabas. Förvärvet för samman två ledande aktörer inom det öppna podcastekosystemet, vilket stärker och understryker Acast åtagande att säkerställa att podcasts är tillgängliga på alla lyssningsplattformar.

Tillsammans med Acasts befintliga förmåga att generera intäkter för poddkreatörer, kommer integrationen av Podchaser och dess data att erbjuda branschens mest kompletta set av ledande och strukturerad metadata. De två företagen kommer också arbeta för att bredda och förbättra denna information, för att förbättra podcastdata för hela branschen.

Podchaser, som kommer fortsätta verka som ett separat varumärke och självständig verksamhet, grundades 2016 och är världens ledande podcastdatabas som kartlägger fler än 4,5 miljoner podcasts, hundratusentals betyg och recensioner samt annonsörer för världens 5 000 största podcasts - tillhandahåller över 1,7 miljarder datapunkter. Denna unika, proprietära data - som kommer fortsätta vara öppen för alla - kartlägger och stärker hela det öppna podcastekosystemet, och används av lyssnare, poddkreatörer, annonsörer och branschfolk.

Podchaser handlar i grund och botten om upptäckbarhet - där lyssnare kan upptäcka nya podcasts och där annonsörer kan hitta nya podcasts att associera sig med - vilket löser en av branschens svåraste utmaningar, och är avgörande för branschens fortsatta tillväxt.

Tack vare verifiering från lyssnare och poddkreatörer, gör Podchasers databas det enkelt att hitta nya podcasts så väl som information om befintliga podcasts - oavsett lyssningsapp. Podchaser ger också trovärdig och transparent data till annonsörer och marknadsförare, för att mer effektivt kunna identifiera och nå engagerade lyssnare. Denna ökade synlighet bidrar i sin tur till att växa poddkreatörernas podcasts och generera ökade intäkter.

Kombinationen av Podchaser och Acast kommer driva innovation, vilket kommer öka upptäckbarheten för alla aktörer inom branschen. Efter integrationen kommer r lyssnare, annonsörer och partners kunna dra nytta av ett ännu bättre verktyg.

Ross Adams, vd på Acast, säger: “Som ledare för det öppna podcastekosystemet kommer Acast och Podchaser gemensamt accelerera innovation och demokratisering av podcastekosystemet för poddkreatörer, lyssnare och annonsörer över hela världen. Vi kommer tillsammans maximera potentialen i det öppna podcastekosystemet, och inte bara vara i paritet med aktörer som har data bakom stängda betalväggar, utan även gå förbi dem.”

Bradley Davis, vd på Podchaser, kommenterar: “Podchaser och Acast har en gemensam idé och ambition för hur det öppna podcastekosystemet ska stärkas, för att skapa de bästa verktygen för lyssnare, poddkreatörer och annonsörer. Acast är inte bara en stark och trygg ägare, utan också en plattform, likt oss, som arbetar med alla delar av podcastekosystemet. Det gör dem till den perfekta partnern på vår fortsatta resa.”

  • Mer om: Diverse - alle saker
  • Følg oss:     -  RSS:


    Annonse