Annonse

Bedriftsstrategi gjort enkelt

Gjesteinnlegg: 23.05.2022 - Thea Johnsen

Begrepet bedriftsstrategi handler om hvilken modell en bedrift velger å følge for å kunne tjene penger.


Foto: John Guccione/Pexels

I oppstartsfasen er det viktig at nyetablerte bedrifter har en god og nøye planleggingsfase der blant annet bedriftsstrategien blir godt utarbeidet. Strategien skal inneholde en overordnet forklaring på hvilke produkter bedriften ønsker å selge, hvilket kundemarked de ønsker å selge til, og hvilke utgifter de forespeiler at de kommer til å ha.

Nøkkelpunkter

Et av hovedpunktene i bedriftsstrategien er hvordan bedriften skal bruke strategien for å få en profitt, og hvordan de skal bli en lønnsom bedrift. Modellen skal blant annet inkludere informasjon om markedsundersøkelser som er gjort for behovet i det markedet man ønsker å selge til. Denne undersøkelsen bør gjøre rede for om det er et hull i markedet som din bedrift kan fylle.

Strategien burde også fortelle hvordan bedriften har tenkt å nå ut til dette markedet, og hvilke produkter som skal selges for å dekke behovet. Den må også fortelle om forventede utgifter og kostnader knyttet til driften og innkjøp, samt forventede salgspriser og fortjeneste på produktene slik at man kan forvente lønnsom drift fra første dag. Det lureste man gjør som nyetablert bedrift er å legge en så god strategi at man klarer å skape vekst og lønnsomhet helt fra oppstarten.

Typer bedriftsmodeller

Det finnes like mange bedriftsmodeller og strategier som det finnes bedrifter her til lands. Det handler om å tilpasse strategien til den bedriften man skal drive, og til markedet man skal selge til.

En bedrift som driver med forex trading vil for eksempel måtte ha en helt annen form for planlegging og gjennomføring enn en bedrift som selger sko til fritidsorganisasjoner. De forskjellige bransjene har også forskjellige dekningsbidrag å forholde seg til, slik som at klesbransjen ofte har svært høy margin på sine produkter, mens IT-bransjen ofte må selge med svært lav margin på grunn av den høye konkurransen på markedet.

En av de største påvirkerne på hvordan man må legge opp strategien sin er også den aller viktigste faktoren i bedriften, nemlig kundene. Bedriften må derfor gjøre gode undersøkelser på hvordan kjøpekraften er i markedet de ønsker å selge til, og hvordan man skal annonsere til disse for at de skal få lyst til å kjøpe produktene. Selger man til privatmarkedet må man ta høyde for svingninger i økonomien, og derfor forvente og forberede seg mot lavere salg i perioder der strømprisen og drivstoffprisen er høyere enn normalt.

  • Mer om: Diverse - alle saker
  • Følg oss:     -  RSS:


    Annonse