Annonse

Politikere i nord vil beholde FM

Radionytt.no: 18.05.2022 - Kyrre Dahl

– Det er på høy tid å skrinlegge alle planer om å skru av FM-nettet. Det kommer fram i en uttalelse fra Troms og Finnmark fylkesting.


Illustrasjon - Foto: Marit Langseth

Det er i forbindelse med krigen i Ukraina at politikerne i landets nordligste fylke har uttalt seg om beredskap for å sikre nødvendig informasjon til innbyggerne.

– I en krise/krigssituasjon er det å få ut informasjon til innbyggerne helt sentralt. Derfor må FM-nettet fortsatt være tilgjengelig for bruk. Det betyr at vi både må ha DAB og FM, står det i uttalelsen som ble vedtatt enstemmig i fylkestinget i Troms og Finnmark.

Politikerne viser til at BBC sender sine nyheter over kortbølge for å nå innbyggere i Ukraina. Bruk av kortbølgesendinger for nyhetsinformasjon har ikke vært gjort siden 2. verdenskrig.

– I framtiden kan vi på nytt havne i en situasjon der FM-nettet blir viktig for å få ut informasjon og sikre sivilbefolkningen. Det viser seg gang på gang at de enkle løsningene og eldre, velprøvd teknologi, fort kan bli livsviktig i en krise, skriver fylkestinget.

Regjeringen har nedsatt en totalberedskapskommisjon for å vurdere hvordan de samlede beredskapsressursene kan benyttes best mulig, og fylkestinget i Troms og Finnmark oppfordrer kommisjonen se nærmere på beredskapsplan for å sikre sårbar infrastruktur, for å få ut informasjon til innbyggerne i en krisesituasjon der f.eks lokale radiostasjoner over hele landet integreres og brukes i meldingssystemet «Lytt på Radio», gjennom FM-nettet.

– Hvis DAB-nettet går ned, må man likevel kunne nå innbyggerne. Man skal kunne få informasjonen uansett hva slags plattform man er på, sier Tommy Berg i Finnmark SV til NRK. Og gjentar fra uttalelsen:

– Det er på høy tid å skrinlegge alle planer om å skru av FM-nettet, sier Berg.

SV-politikeren mener lokalradioen kan benyttes ved eventuelle kriser om ikke FM-nettet fjernes.

– Vi vet at en del av taktisk krigføring er å slå ned kommunikasjonsnettverk. En radiobølge kan nå folk på en helt annen måte, sier Berg til NRK.

  • Mer om: Diverse - alle saker
  • Følg oss:     -  RSS:


    Annonse