Annonse

Over seks milliarder for NRK

Radionytt.no - 09.05.2022 - Kyrre Dahl

I 2021 hadde statskanalen inntekter på over 6 milliarder kroner som de kunne bruke til å lage både radio og TV.


NRK har lagt fram sin årsrapport og der går det fram at allmennkringkasteren fikk inn 5,88 milliarder kroner i statlige tilskudd i fjor. Det er det høyeste tilskudd eller lisens som har kommet NRK til gode noensinne.

I tillegg hadde NRK andre inntekter på 144 millioner kroner, der den store potten var royalties og salg av programmer. Til sammen betyr det statskanalen hadde 6,023 milliarder å rutte med i fjor. Disse pengene går til både radio og TV. Det er 34 millioner mer enn året før.

NRK har selvsagt også store kostnader og lønnskostnadene var på 2,915 milliarder i 2021. Det kan også nevnes at NRK har senderutgifter for digital radio på 192 millioner kroner. Litt overraskende, kanskje, har NRK også en kostnad på 503 000 kroner for drift av analog radio. Dette har trolig sammenheng med en mellombølgesender på Svalbard som fortsatt er i drift.

Radio er dermed ganske kostbart sammenlignet med TV, der de sendetekniske kostnadene er oppgitt til 119 millioner kroner. Musikkrettigheter er også noe NRK må grave dypt i lommeboka for å betale. Slike rettigheter kostet allmennkringkasteren 221 millioner kr. i 2021.

Hele bedriften gikk med et lite overskudd i fjor på litt under 6 millioner kroner mot et underskudd i 2020 på nesten 13 millioner kroner.

Når det gjelder radio, skriver NRK blant annet dette i sin årsrapport:

– Radiolyttinga er først og fremst veldig stabil, både når det gjelder lyttertall og lyttetid. Det er oppsiktsvekkende med tanke på podkastutviklingen og viser hvordan radio og podkast treffer på ulike behov og modus og utfyller hverandre.

I 2020 tapte vi flere lyttere blant tenåringer, lyttere utenfor storby og uten høyere utdanning. Det har vi jobbet fokusert og bevisst for å snu, og det har gitt resultater. Fra 2020 til

Særlig NRK P2 og NRK mP3 har hatt vekst det siste året. Selv om de er veldig ulike kanaler, er begge veldig tydelige kanaler, som svarer på konkrete behov. Du vet hva du får når du velger disse kanalene. Overgangen til DAB har ført til en endring i lyttermønsteret. Tidligere var lytterne i større grad knyttet til en favorittkanal. I dag har lytterne i snitt tre radiokanaler de lytter til.

Vi ser at det er gode synergier mellom tradisjonell radio og podkast. De to sameksisterer utmerket og styrker hverandre. Noe innhold fungerer best på podkast, noe best på radio.

Juleradio har i flere år vært en helt spesiell lyttetradisjon som i november og desember endrer lyttemønsteret kraftig. Her har NRK i valgt å gi lytterne julemusikk på NRK Super og NRK Klassisk. I 2021 satset vi i tillegg på et helt nytt førjulstilbud med Julestemning med Live og Ronny. Det ble i desember Norges mest populære podkast, men nådde like mange lyttere på NRK P1.

NB: Utdrag fra NRKs årsrapport 2021

  • Flere nyheter om: NRK Radio
  • Følg oss:     -  RSS:


    Annonse