Annonse

En av fem lyttere borte på fem år

Radionytt.no: 26.04.2022 - Kyrre Dahl

Radiolyttingen i 2021 var 20 % lavere enn den var i 2016. Det viser tall fra Norsk Mediebarometer. Men for lyd peker pilene oppover.


Illustrasjon - Foto: Pixabay

Statistisk Sentralbyrå har i dag offentliggjort sitt årlige mediebarometer som forteller om nordmenns mediebruk. Ifølge SSB hørte kun 47 % av nordmenn på tradisjonell radio en gjennomsnittsdag i 2021. Det er to prosentpoeng lavere enn i 2020 (49 %).

Fallet blir markant større går man tilbake til 2016. Da var radiolyttingen på 59 % i Norsk Mediebarometer. Det betyr at hver femte lytter har forsvunnet på fem år.

Tilbakegangen var størst i årene 2017 og 2018 da lyttingen var henholdsvis på 54 % og 50 %. Dette gjelder lytting på alle kanaler på en gjennomsnittsdag. Tallene gikk litt opp igjen i 2020 men det var nok en gang nedgang i 2021.

Det er verdt å merke seg at tallene fra SSB ikke kan sammenlignes direkte med hverken PPM-tallene fra Nielsen eller lyttertallene Kantar utarbeider for Norsk Lokalradioforbund. Alle målingene utarbeides på forskjellig måte og viser helt forskjellige tall.

Når man ser nærmere på tallene for radiolyttingen fra SSB, så er det 8 % som hører på nettradio daglig, mens 41 % hører på vanlig radio. Også tallene for nettradio har gått nedover. i 2016 var det 11 % som brukte nettradio for å høre på sin favorittkanal.

Men, alt er ikke mørkt i Norsk Mediebarometer. Antallet nordmenn som bruker lydmedier fortsetter å øke 58 % brukte en eller annen for for lydtjeneste utenom radio i 2021, mot 57 % i 2020.

Norsk Mediebarometer viser også at kun 46 % så på lineær TV i 2021 ( 47 % i 2020). Papiravisene er blitt et nisjeprodukt og når kun 22 % av befolkningen på en gjennomsnittsdag. Nettavisene når langt flere på 59 %. Men, nettavisene gikk faktisk litt ned i 2021 fra 60 % i 2020.

Sånn sett har radio faktisk klart seg bedre enn andre tradisjonelle medier!

Formålet for mediebruksundersøkelsene er å samle inn data for befolkningens bruk av, og tilgang til, medietilbud. Denne typen undersøkelse ble for første gang gjennomført i 1991 og har deretter vært gjennomført årlig med gradvise endringer av spørreskjema for å gjenspeile befolkningens medievaner.

Populasjonen i undersøkelsen er et representativt utvalg av den norske befolkningen i alderen 9-79 år. Hver person som er med i undersøkelsen blir intervjuet på telefon om sin mediebruk og hva slags tilgang de har til slike tilbud. Intervjuet varer i gjennomsnitt 20 minutter.

Til undersøkelsene trekkes det et landsrepresentativt utvalg på omtrent 3000 personer i alderen 9-79 år. Etter frafall blir nettoutvalget på i underkant av 2000 personer.

  • Mer om: Diverse - alle saker
  • Følg oss:     -  RSS:


    Annonse