Annonse

Radio har klart seg best i pandemien

Radionytt.no: 18.04.2022 - Kyrre Dahl

Radio er utvilsomt den reklamekanalen som har holdt seg mest stabilt gjennom de siste to turbulente årene. Det slår Mediebyråforeningen fast i sitt siste mediebarometer.


Radiostudio. Foto: Medietilsynet

Radioreklame fikk en smell etter at Norge gikk inn i lockdown i mars 2020, men det fikk også alle andre reklamekategorier.

I fjor ble lydreklame en av vinnerne, relativt sett og i mediebarometeret for mars 2022 har Mediebyråforeningen kommet fram til at radio og podkast lander 6,6 % over fjoråret. Derfor skriver de:

– Radio er utvilsomt den reklamekanalen som har holdt seg mest stabilt gjennom de siste to turbulente årene.

Omsetningen av lydreklame i de tre første månedene av 2022 lå på 102,7 millioner kroner. I den samme perioden i fjor var det snakk om 93,1 millioner kroner.

Det ble omsatt reklame via mediebyråene for drøye 2,4 milliarder kroner, og årets tre første måneder viser en akkumulert oppgang på 8 %, sammenlignet med tilsvarende periode i 2021.

I mars får vi en tilbakegang på 12,3 % fra fjoråret, men dette tillegges i hovedsak korrigeringer i månedsskifter. Første kvartal sett under ett, gir et reelt bilde av den positive veksten, som i hovedsak er drevet av digitale medier, TV og utendørs, sier Kristin Brimi, daglig leder i Mediebyråforeningen.

Digitale medier øker omsetningen med 60 millioner mot samme periode i fjor, som utgjør en vekst på 6,5 %. Det betyr at digitale medier omsetter for rett i underkant av 1 milliard første kvartal og utgjør den største andelen av reklamekaka med 41,3 %. Nesten 90 % av den digitale veksten kommer fra display og sosiale medier.

TV-kanalene øker akkumuler med 6,6 % mot første kvartal i 2021. Omsetningen ender på 896 millioner, opp 55 millioner fra fjoråret.

-Reklameomsetningen fra mediebyråene ser ut til å ha landet godt i samsvar med tidligere prognoser, og vi har tilbakelagt et solid førstekvartal sier Stian Jansen, styremedlem i MBF og Daglig Leder i Carat. Det er fortsatt flere usikkerhetsmomenter ifm. inflasjon, renteutvikling og krig i Europa som kan påvirke utviklingen fremover, og vi følger dette tett. Men foreløpig er det høy aktivitet og et marked i god driv, står det i en pressemelding

  • Mer om: Diverse - alle saker
  • Følg oss:     -  RSS:


    Annonse