Annonse

Skretting gjenvalgt som leder i NLR

13.03.22 - Kyrre Dahl

Det ble kampvotering om lederposisjonen i Norsk Lokalradioforbund under landsmøtet 2022. Men, det endte i sittende leders favør

Aslak Skretting. Foto: Tor Erik Schrøder

Valgkomiteens innstilling var gjenvalg av Aslak Skretting i Jærradiogruppen, men det ble stilt et benkeforslag om Hilde Apneseth fra Metro. Dermed ble det hemmelig valg blant de 74 stemmeberettigede på landsmøtet. Opptellingen viste at Skretting ble vinner med 49 stemmer mot Apneseths 22 stemmer, 3 stemte blankt.

Nestleder-vervet var det ingen motkandidater på og Stian Elverum overtar dermed som nestleder i NLR etter Svein Larsen, som ikke stilte til gjenvalg.Nye styremedlemmer som ble valgt på dette landsmøtet var Bianca Cinelli Rábago fra Radio Latin-Amerika og Ragnhild Kristine Vartdal Espelund fra Radio Sunnmøre.

Nytt styre i NLR 2022. Foto: Tor Erik Schrøder

Thor Magnar Thorsen fra Radio 102 og Bjørn-Martin Brandett fra Lokalradioene i Innlandet fortsetter i styret. Styremedlemmene velges for 4 år, der halvparten er på valg under landsmøtet som avholdes hvert annet år. Styreleder og nestleder velges på alle landsmøter.

  • Også publisert på: lokalradio.no Ekstern lenke

  • Mer om: Lokalradio

  • Følg oss:     -  RSS:


    Annonse