Annonse

P4 med hard kritikk av NRK

10.02.2022 - Kyrre Dahl

I et høringssvar om NRK-plakaten kommer P4-gruppen med en rekke kritiske punkter, blant annet at NRK sender for mye "reklame" og er for "kommersielle".


Montering av en DAB-sender - Foto: Radio Nordkapp

Det har vært en høringsrunde om NRK-plakaten der flere institusjoner har fått uttale seg om hva NRK bør produsere og hvordan det bør formidles. P4-gruppen ved adm. dir. Kenneth Andresen er blant de som har sendt inn høringssvar.

- Vi mener NRK - ved sin utstrakte bruk av promoer på tvers av medieflater - er alt annet enn reklamefritt, og at dette får en konkurransevridende effekt. Det skriver P4 i sitt høringssvar og utdyper videre:

- NRK benytter i dag utstrakt grad av kryssporomotering på tvers av medieflater, og TV blir i særlig grad brukt som en reklame-/promoflate for NRKs lydinnhold på radio og podkast. Promoene blir gjerne sendt i “beste sendetid” på TV, og får på denne måten svært god oppmerksomhet. NRK bruker også radio som en hyppig promokanal for podkastene sine.

- Når NRK i så stor grad promoterer eget innhold på tvers av medieflater bidrar dette til at NRK ytterligere styrker sine allerede usunne markedsandeler og usunne markedsmakt. Krysspromoteringen har en enorm rekkevidde og effekt og er et helt uforholdsmessig sterkt verktøy for å sementere statskanalens allerede dominerende posisjon.

P4-gruppen mener NRK bør holde seg til å promotere TV på TV, radio på radio og podkast på podkast, og dette bør gjenspeiles i NRK-plakatens § 25.

P4-gruppen mener også at NRKs radiokanaler er blitt veldig like de kommersielle radiokanalene: - Det å operere som én av to kommersielle aktører i et radiomarked hvor NRK har en så sterk og dominerende markedsposisjon er krevende. Særlig problematisk blir det når NRKs største radiokanal - NRK P1 - innholdsmessig stadig blir mer og mer lik sine kommersielle konkurrenter. Denne “tilpasningen” til den kommersielle delen av radiomarkedet blir etter vår mening ekstra tydelig i musikkvalget.

P4 skriver videre: - NRKs manglende egenart er etter vårt syn et av hovedproblemene i det norske radiomarkedet. Når NRK opererer med en svært kommersiell profil på sine hovedkanaler, og «gjemmer bort» egenarten på nisjekanalene vil det være svært liten distinksjon mellom NRK og kommersielle radiokanaler for de fleste lyttere. Dette bør det gjøres noe med, og et fint sted å starte er ved å snu om på hele formuleringen i § 41 i NRK-plakaten.

For heller enn at «NRK skal kunne formidle samme type tilbud som også tilbys av kommersielle aktører…», bør utgangspunktet være at kjernen av NRKs virksomhet først og fremst skal handle om å tilby det innholdet som ikke tilbys på de kommersielle kanalene (med element av økt samfunnsverdi), og at NRK ut over dette kan formidle noe av det samme type tilbud som tilbys på de kommersielle kanalene. Dette vil etter vårt syn i mye større grad ivareta NRKs samfunnsoppdrag.

  • Mer om: Diverse - alle saker

  • Følg oss:     -  RSS:


    Annonse