Annonse

Lydreklame økte med 31 % i fjor

14.01.22 - Kyrre Dahl

Mediebarometeret bekrefter at 2021 ble et svært godt år for lydreklame. Det ble oppgang fra 2020, men også bra sammenlignet med 2019.

Illustrasjon - Foto: Pixabay.

Vi har sett trenden måned for måned under store deler av 2021 og nå er årstallene kommet. Mediebarometeret fra Mediebyråforeningen viser en total oppgang for omsetningen av lydreklame på hele 31,2 % i 2021 sammenlignet med året før.

Radio og podcast hadde samlet sett en omsetning på 446 millioner NOK i 2021, mot 340,1 millioner kroner i 2020. Mens radio endte på 415 millioner i fjor, så ble det omsatt podcast-reklame for 31 millioner NOK.

Ikke nok med det, sammenligner man med 2019 ser det også riktig så bra ut. Da var det kun radio i kategorien LYD på Mediebarometeret, men radio omsatte det året reklame gjennom mediebyråene for 348,6 millioner, mot altså 415 millioner i 2021.

Lyd gjør det relativt sett bedre enn mange andre medier. Den totale oppgangen i reklameomsetningen via mediebyråene i Norge var på 15,8 prosent fra 2020 og utgjør hele 1,3 milliarder for alle kategorier samlet. Omsetningen i 2021 passerte også 2019 som var det siste året uten pandemisituasjon.

Det ble omsatt reklame via mediebyråene for 9,87 milliarder NOK i 2021 mot 8,52 milliarder i 2020. I 2019 landet tilsvarende omsetning på 9,65 milliarder NOK.

– Det har vært en flott opptur i reklameomsetningen i året som nå er passert. Ikke bare ble 2020-omsetningen grundig slått. Det kunne vi fastslå allerede etter halvgått 2021. Men i slutten av 2021 passerte man også 2019-tallene. Og 2019 var et år uten pandemisituasjon, i alle fall her hjemme, sier Kristin Brimi, daglig leder i Mediebyråforeningen.

Digitale medier stikker av med stadig større andeler av reklameomsetningen via mediebyråene. Markedsandelen til de digitale mediene var i 2020 på 39,8 prosent.

Kategorier som dagspresse og ukepresse har stort sett falt i de senere årene. 2021 ble imidlertid et positivt år for begge mediekategorier. Dagspresse økte med 5,2 prosent til 397 millioner, mens ukepresse/magasiner satte sluttstrek ved 49 millioner og en vekst på 3,5 prosent.

Mediebarometeret er en månedlig reklamestatistikk fra Mediebyråforeningen. Tallene viser netto inrykket medieomsetning, etter alle rabatter, men før eventuelle provisjoner.

  • Mer om: Økonomi - Marked

  • Følg oss:     -  RSS:


    Annonse