Annonse

Hva kan vi forvente av radioåret 2022?

RADIONYTT.NO - 31.12.21 - KOMMENTAR

2021 har vært et overraskende år for norsk radiobransje. Kan vi håpe at 2022 blir enda mer spennende?

Kyrre Dahl - Foto: Privat

Når det gjelder radiobransjen i 2021 er det flere ting man kommer til å huske. Et av stikkordene er podkast. Det er godt mulig at vi i fremtiden vil huske 2021 som året da podkasten slo igjennom for alvor. Det har vært en enorm vekst i antall podkaster og ikke minst nye plattformer for distribusjon.

Det andre som er verdt å huske fra 2021 er en isolert sett eventyrlig vekst for lyd-annonsering, altså radioreklame. Noe av dette skyldes podkast og noe av det skyldes også at 2020 ble et dårlig år for radioreklame, men mot slutten av året er vi likevel foran omsetningen i 2019, før pandemien rotet til alle tall.

Det tredje jeg har lagt merke til i 2021 er mange positive nyheter for lokalradio. Ikke bare er konsesjonen på FM forlenget til 2026, den nye regjeringen har allerede varslet at de ønsker forlengelse til 2031. Og ikke nok med det, mot slutten av året kom også forslaget om en slags "pressestøtte" til journalistisk virksomhet i lokalradio.

Men, hvordan blir det med radiobransjen i 2022? Kort fortalt tror jeg det blir mye av det samme. Det er ikke lenger noe tvil om at on demand lytting er fremtiden og podkast leder an den utviklingen. Jeg spår at i løpet av 2022 vil vi få vite om det faktisk er betalingsvilje for podkast, og med det om folk vil betale for å høre på radio. Og, hvis det blir et vellykket eksperiment vil vi få enda flere podkaster, men trolig først og fremst mer profesjonelle produserte podkaster.

Lineær radio har klart seg bra gjennom 2021, men det er ingen vekst i radiolyttingen. Det ser heller ikke ut til at lansering av nye kanaler er noe lytterne reagerer på. Jeg spår at den lineære lyttingen kommer til å gå noe nedover, men at det blir oppveid av økt lytting på podkast og kanskje litt til. Annonse-salget har bare gått en vei de siste månedene og jeg velger å tro at den positive trenden fortsetter. Veksten flater nok litt ut i løpet av 2022 men det må sees i lys av at jeg har spådd litt nedgang i lyttingen, så på ingen måte noen krise.

Lokalradio kan få en liten renessanse i 2022, dersom den nye tilskuddsordningen gjør at det blir mer lokal journalistikk. Varselet om at det trolig blir 10 nye år på FM gjør at mange lokalradioer kan ta sjansen og satse på fremtiden, noe de har utsatt i påvente av en tvungen FM-slukking. Men, også lokalradio må tenke mer digitalt om fremtiden. Fordelen av å være alene igjen på FM er i ferd med å bli mindre enn den var i 2018, og den lineære lyttingen er uansett på vei nedover, uavhengig av plattform.

Ingenting kunne glede meg mer om vi nå får oppleve mer mangfold i eteren. Dersom lokalradio styrker seg i sine lokale områder, nye aktører satser på podkast og de eksisterende aktørene svarer på konkurransen kan det bli et riktig så spennende år for radiobransjen. Både Bauer og NRK har ganske klare podkast-strategier, mens P4-gruppen etter min oppfattelse har sittet litt på gjerdet. De har flere ganger påpekt at det er vanskelig å tjene penger på podkast og on demand-lytting, så da er vi tilbake til punkt 1: Er lytteren villig til å betale for å høre på radio. Svaret har vi trolig om ett år!

GODT NYTT ÅR!

  • Kommentaren er skrevet av Kyrre Dahl, redaktør av radionytt.no

  • Her finner du flere: Kommentarer

  • Følg oss:     -  RSS:


    Annonse