Annonse

Annonsering forbi 2019-nivået

15.12.21 - Kyrre Dahl

Omsetningen av reklame i Norge var ved utgangen av november i år høyere enn den var i 2019. Det viser tall fra Mediebyråforeningen. Radio er en av vinnerne.

Illustrasjon - Foto: Pixabay.

Etter årets 11 første måneder har 2021-omsetningen passert tilsvarende periodes omsetning i 2019. Det melder Mediebyråforeningen. Reklameomsetningen via mediebyråene er på 9,14 milliarder NOK etter 11 måneder i år. På samme tid i 2019 var omsetningen på 8,83 milliarder NOK. De ferske tallene fra Mediebarometeret viser at omsetningen ligger 15,8 prosent foran 2020.

Etter 10 måneder i år lå reklameomsetningen litt under 2019-nivå. I 2020 var det omsatt reklame via mediebyråene for 7,89 milliarder NOK etter 11 måneder. Nå er det nivået for lengst passert.

Lyd har en pen oppgang fra 2020 til 2021, med 31,7 prosent. I lydkategorien finner du nå både radio og podcast. Podcast stiger med 113,6 prosent til 29,5 millioner kroner, mens radio øker med 28 prosent til 392 millioner.

Isolert sett var oppgangen i november på 9,5 prosent, med kino som den store prosent-vinneren på hele 264,1 prosent. Med det er kino for første gang i akkumulert pluss i år. Det tok imidlertid 11 måneder før pluss-tallet kom – og da var det et pluss for kino på 24,2 prosent.

Det er mange pluss-tall etter 11 måneder i år - sammenlignet med 2020. I år er dagspresse så langt opp med 5,5 prosent til 357 millioner, mens ukepresse/magasiner har en vekst på 2,6 prosent. Det har vært langt mellom pluss-tallene for disse tradisjonelle mediene de siste årene. Men nå kan de nyte en liten vekst, både dagspresse og ukepresse på papir, skriver Mediebyråforeningen i en pressemelding.

Mediebarometeret er en månedlig reklamestatistikk fra Mediebyråforeningen. Alle tall er oppgitt YTD i hele 1.000 NOK, dersom ikke annet er nevnt. Tallene viser netto inrykket medieomsetning, etter alle rabatter, men før eventuelle provisjoner.

  • Mer om: Økonomi - Marked

  • Følg oss:     -  RSS:


    Annonse