Annonse

Radio mistet inntekter i 2020

10.12.21 - Kyrre Dahl

Driftsinntektene for de nasjonale radiokanalene falt med 2,9 % i 2020, men det ble likevel gode overskudd. Også lokalradioenes inntekter gikk nedover, men her er det store endringer i sammensetningen viser rapport fra Medietilsynet.

Illustrasjon - Foto: Pixabay.

Medietilsynet har offentliggjort rapporten Økonomien i norske medium 2016 til 2020. Der kommer det fram at de kommersielle og nasjonale radioaktøreen mistet 14 millioner kroner i inntekt i 2020 sammenlignet med året før. Det tilsvarer et fall på 2,9 %. Alle inntekter kommer fra annonser.

Lokalradioene hadde en omsetning på 219 millioner kroner i 2020. Det er en nedgang på 3,4 % fra året før, men bak disse tallene ligger det store endringer i sammensetningen av inntektene. Generelt har lokalradio med radiobingo økt sine inntekter, mens andre radioer har mistet store deler av inntektene.

De nasjonale kommersielle kanalene kan skilte med et svært godt driftsresultat. Det økte fra 60 millioner kroner i 2019 til 74 millioner kroner i 2020. Selv om driftsinntektene falt klarte rikskanalene å redusere sine kostnader med mer enn fallet i inntekter. Dessuten fikk radiovirkomhetene 16,2 millioner kroner i koronakompensasjon. Det gode overskuddet skyldes i all hovedsak god lønnsomhet i P4-gruppen gjennom flere år.

Bingoradioene samlet økte sin omsetning med 50 % i 2020 sammenlignet med året før. Lokalradioer med radiobingo hadde en omsetning på 110 millioner kroner i fjor, mot 72 millioner året før.

De kommersielle lokalradioene mistet nesten 30 % av inntekten sin i det første pandemiåret. Tapet utgjør 36 millioner kroner og er i all hovedsak en effekt av den gloale pandemien. Det ble gitt ut 3,1 millioner kroner i koronakompensasjon til lokalradio i fjor.

Reklameinntektene til de nasjonale radioaktørene gikk ned med vel 29 millioner kroner til 436 millioner kroner i 2020, en nedgang på 6,3 prosent. Radiobedriftene har tapt 139 millioner kroner av reklameinntektene etter 2017 – 23,2 prosent av de totale inntektene.

Lyttingen på de kommersielle radiokanalene har vært stabil de siste to årene. Nedgangen i reklameinntektene skriver seg fra andre forhold enn oppslutningen, mener Medietilsynet.

I løpet av 2020 ble tilbudet av podkaster og andre former for lydinnholdet kraftig utvidet. Enkelte av de store aktørene har begynt å eksperimentere med betalingsløsninger, men den økonomiske effekten av dette kan man ikke se på tallene for 2020, går det fram av rapporten.

  • Mer om: Økonomi - Marked

  • Følg oss:     -  RSS:


    Annonse