Annonse

Foreslår pressestøtte for lokalradio

08.12.2021 - Kyrre Dahl

Medietilsynet foreslår å øke støtten til lokalradio med 26 millioner kroner, blant annet ved å gi støtte til redaksjonell drift.


Forside av rapporten

Medietilsynet offentliggjør i dag en utredning om de direkte mediestøtteordningene. Der kommer det gode nyheter for lokalradio. Tilsynet foreslår en slags “pressestøtte” også for lokalradio, med visse kriterier.

Medietilsynet foreslår å opprette en egen driftstilskuddsordning for lokalradio med konsesjon til drift på DAB og FM, og som har redaksjonelt ansatte.

– Formålet er å styrke journalistisk produksjon og formidling av lokale nyheter, aktualiteter og samfunnsdebatt hos disse lokalradioene, skriver tilsynet i rapporten. De anbefaler en bevilgning på 20 millioner kroner årlig fra og med tilskuddsåret 2023.

– Lokalkringkasting er en gruppe medier som i liten grad mottar driftstilskudd fra det offentlige, sammenliknet med støttenivået til tekstbaserte nyhets- og aktualitetsmedier. Sårbarheten til lokalkringkasterne, særlig lokalradioene, er framhevet av mange aktører som har gitt innspill til denne utredningen, står det i rapporten.

- Lokalradioene utgjør et vesentlig bidrag til det norske avsendermangfoldet, og Medietilsynet foreslår flere tiltak som kan bidra til en mer bærekraftig driftsøkonomi for denne delen av bransjen. Medietilsynet foreslår blant annet å opprette en ny driftstilskuddsordning for å styrke journalistisk produksjon av lokale nyheter, aktualiteter og samfunnsdebatt i lokalradioer med redaksjonelt ansatte.

Medietilsynets erfaringer tyder på at et driftstilskudd kan være mer formålstjenlig enn prosjektstøtte for å styrke løpende innholdsproduksjon som er relevant for lokalsamfunnene, som for eksempel lokale nyheter, aktualiteter og samfunnsdebatt, står det i rapporten.

Les mer på: Lokalradio.no

  • Mer om: Lokalradio

  • Følg oss:     -  RSS:


    Annonse