Annonse

Vil ha mer norsk musikk på NRK Radio

29.11.2021 - RADIONYTT.NO - Kyrre Dahl

Medietilsynet har kommet med en ny utredning om NRKs bidrag til mediemangfoldet. De peker blant annet på musikkutvalget i NRK Radio


NRK P3 Studio - Foto: Frode Lagesen

Medietilsynets vurdering er at NRK har et bredt og variert tilbud av samfunnsviktig stoff, med stor tematisk og geografisk bredde. NRKs samlede tilbud på radio, tv og nett står i en særstilling som fellesarena i befolkningen. Det er både fordi NRK er en av de mest brukte nyhetskildene i alle aldersgrupper og fordi NRKs digitale innholdstilbud, i større grad enn for de fleste andre medier, når ut på tvers av alder.

Tilsynet kommer med flere anbefalinger basert på rapporten, blant annet at kravet om 40 prosent norsk musikk bør utvides til å gjelde flere av NRKs radiokanaler. Det er i dag bare hovedkanalene som har slike spesifiserte musikkrav.

- Kravet om 40 prosent norsk musikk bør utvides til å gjelde NRK P1+, NRK P13, NRK mP3, NRK Nyheter, NRK Sport, NRK Super og NRK Folkemusikk. NRK bør i sine sjangerspesifikke musikk-kanaler, NRK Klassisk og NRK Jazz, fortsette å legge vekt på norske komponister og utøvere/musikere, og jobbe for å øke andelen norsk musikk i NRK Klassisk og NRK Jazz, skriver tilsynet.

De foreslår også at NRK Sápmi bør pålegges å fremme samiske musikere, artister, komponister og tekstforfattere, herunder ny og tradisjonell samisk musikk og musikk på alle de tre samiske språkene. - Det bør tas inn i vedtektene at NRK skal fremme samiske musikere, artister, komponister og tekstforfattere, herunder ny og tradisjonell samisk musikk og musikk på alle de tre samiske språkene, står det å lese

De anbefaler også at Det nasjonale radiomarkedet bør utredes som en del av arbeidet med en kommersiell allmennkringkaster på radio, ref. Hurdalsplattformen. Utredningen bør inneholde kvantitative og kvalitative innholdsanalyser av innholdstilbudet til NRK og de kommersielle aktørene, deriblant tilbudet av nyhets- og aktualitetsinnhold og debattstoff.

I rapporten står det også: - En gjennomgang av NRKs radiotilbud viser noen tydelige utviklingstrekk i NRKs kjernekanaler. Siden 2016 har det vært en vesentlig økning i andelen musikk i NRK P3. NRK P1 har fått en lavere andel nyheter og samfunnsspørsmål og mer musikk og underholdning. NRK P2 har hatt en vesentlig økning av nyheter og samfunnsspørsmål. Deler av økningen skyldes et økt nyhetstilbud under koronapandemien.

Medietilsynet mener også at NRKs samarbeid med lokalradiovirksomhetene bidrar til å utvikle lokalradioenes faglige og tekniske ferdigheter gjennom å utveksle lokalt innhold, faglige input og digital kompetanse. Som en del av NRKs oppdrag om å bidra til det norske mediemangfoldet bør NRK fortsette å videreutvikle slike former for samarbeid med lokalradioene.

  • Mer om: NRK

  • Følg oss:     -  RSS:


    Annonse