Annonse

Ikke nok nynorsk på NRK Radio i 2020

17.06.2021 - RADIONYTT.NO - Kyrre Dahl - Mer om NRK

NRK gjør det stortsett bra, men får noe kritikk fra Medietilsynet i den siste allmennkringkastings-rapporten.

NRK oppfylte alle krav i 2020, unntatt kravet om 25 prosent nynorsk på alle plattformer. Det er konklusjonen i Medietilsynets allmennkringkastingsrapport for fjoråret. Tilsynet tar i rapporten til orde for at NRKs ansvar for å gi norske minoriteter et særskilt tilbud og kravene til norsk musikk og musikk- og kulturdekning bør konkretiseres.

Av alle konkrete krav som stilles til NRK, var det kun ett som ikke ble innfridd i 2020: kravet til 25 prosent nynorsk på alle plattformer. NRK har også tidligere slitt med å nå dette kravet på nett, og i fjor ble andelen på 17 prosent. På radio har NRK tidligere klart kravet til nynorsk, men andelen falt til 22,7 prosent i fjor, fra 26 prosent i 2019.

– Nynorsk-kravet har vært en utfordring for NRK lenge, og Medietilsynet har konstatert brudd på kravet i flere tilsynsrapporter. Her må det åpenbart til ytterligere tiltak for å sikre en tilstrekkelig andel nynorsk på alle plattformer. I årets rapport er Medietilsynet tydelig på at NRK nå må ta bedre grep om nynorsken, sier direktør i Medietilsynet, Mari Velsand.

Medietilsynet har videre vurdert at kravet til program for nasjonale språklige minoriteter er oppfylt under tvil. Spesielt for rom og romani ble det sendt få program i 2020.

NRK innfridde kravet om at minst 40 prosent av musikken i de tre radiokanalene P1, P2 og P3 skal være norsk med god margin i 2020. Alle de tre kanalene spilte mer norsk musikk i 2020 enn året før. 58 prosent av musikken i P3 og 56 prosent av musikken i P1 var norsk i 2020.

Det er bra at NRK oppfyller kravet om norsk musikk i hovedkanalene. Vi mener det bør vurderes om 40 prosent-kravet kravet bør utvides til også å gjelde alle NRKs kanaler der musikk er en vesentlig del av innholdet, sier Velsand.

  • Kommenter gjerne denne saken på vår: Facebook-side
  • Vil du lytte til NRK Radio?: HØR NRK VIA LYTTE.NO Ekstern lenke

    Annonse