Nyheter - Innenriks:
TILBAKE TIL.....INNENRIKS 2007    SISTE NYTT...INNENRIKS   UTENRIKS

Får ikke kortids-konsesjon

Det blir ingen festivalradio under båtfestivalen i Ålesund. Det har medietilsynet bestemt.- RADIONYTT.NO - 09.07.07 - Kyrre Dahl
Medietilsynet har avslått en søknad om korttidskonsesjon for lokalradiosendinger under båtfestivalen i Ålesund. Søknaden er levert inn så sent at tre ukers klagerett i saken kun ville bli illusorisk og dermed svekke den rettssikkerhet forvaltningsloven skal sikre en klager.

Medietilsynet viser til kringkastingsforskriftens § 7-4 tredje ledd om innsending av søknad om korttidskonsesjon innen tre måneder før arrangement finner sted, og skjerper nå inn praksis på området.

I saken er søknad sendt Medietilsynet under én måned før radiosendingen skal finne sted. Dette er alene ikke grunn til å avslå søknaden. Medietilsynet finner likevel at det er relevant å tillegge tidsperspektivet betydelig vekt i dette tilfellet.

Det forhold at en av konsesjonærene i området har betydelige innvendinger mot korttidskonsesjonen innebærer at det vil være relativt påregnelig at klage mot et konsesjonsvedtak vil fremmes. Forvaltningslovens § 28 stadfester klageretten til en part eller en annen med rettslig klageinteresse i saken. Forvaltningslovens § 29 første ledd gir klager tre ukers klagefrist på vedtak.

Klagefristen ville i denne saken utløpe to uker etter at arrangementet har funnet sted, og dermed umuliggjøre reell klagebehandling i saken, heter det i en pressemelding.

Kilde: Medietilsynet

 Se også:

P4 til gamle høyder
06.07.07

 Søk i Radionytt:


powered by FreeFind

 Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert med radionytt.no,s nyhetsbrev.

NYHETSBREV

 Tips oss:

Har du et nyhetstips?

Post@radionytt.no Annonsere:

Er du interessert i annonsere på radionytt.no?

Annonse-Info


 TVNytt.no: