Nyheter - Innenriks:
TILBAKE TIL.....INNENRIKS 2007    SISTE NYTT...INNENRIKS   UTENRIKS

Kanal 24 får bot av Medietilsynet

Medietilsynet har ilagt Kanal 24 et gebyr på kr 160 000,- for brudd på reglene om identifisering av sponsorer.- RADIONYTT.NO - 02.07.07 - Kyrre Dahl
Medietilsynet har ilagt Kanal 24 et gebyr på kr 160 000,- for brudd på reglene om identifisering av sponsorer. De ulovlige sponsoridentifiseringene ble sendt i forbindelse med programposten VM-studio 28. februar og 2. mars 2007.

I henhold til kringkastingslovens bestemmelser kan opplysninger om sponsor gis i form av sponsors navn, varemerke eller logo (§ 3-4). Kringkastingsforskriften fastsetter videre at sponsoridentifiseringene ikke kan inneholde slagord, utsagn, bilder, lyd eller annen form for tilleggsinformasjon som kan knyttes til sponsor eller dennes virksomhet (§ 3-10). I tillegg har Medietilsynet gjennom rundskriv gitt uttrykk for at en nøytral angivelse av bransje sammen med sponsors navn kan medtas av opplysningshensyn. VM-studio på Kanal 24 ble presentert på følgende måte: ”VM på ski presenteres av Mobildata – sponsor av kombinertlandslaget, og Din Baker – offisiell leverandør av ski-brødet til VM-utøverne.”

Medietilsynet er av den oppfatning at tilleggene ”sponsor av kombinertlandslaget” og ”offisiell leverandør av ski-brødet til VM-utøverne” ikke kan være å anse som nøytrale bransjeangivelser, men må være å betrakte som tilleggsinformasjon om sponsorene i strid med gjeldende kringkastingsregelverk. Ettersom Kanal 24 ble ilagt sanksjon i form av advarsel for et lignende forhold 14. august 2006, har Medietilsynet funnet grunn til å ilegge sanksjon i form av gebyr for dette bruddet. Medietilsynet har ved sin vurdering av sanksjonsmiddel lagt vekt på at Kanal 24 må forutsettes å være kjent med regelverket for identifikasjon av sponsorer, og at en unnlatelse av å innrette seg i tråd med gjeldende regler kvalifiserer til sanksjonering i form av gebyr. Ved fastsettelsen av gebyret har Medietilsynet tatt utgangspunkt i størrelsen på sponsorenes tilskudd til produksjonen, samt til uttalelser i forarbeidene om at gebyret skal settes noe høyere enn den økonomiske vinningen ved lovovertredelsen. Kanal 24 kan påklage vedtaket innen tre uker fra det er mottatt. Klageinstansen vil i dette tilfellet være Kultur- og kirkedepartementet.

Kilde: Medietilsynet


 Se også:

Nettsatsing fra lokalradioer i Østfold
30.06.07

 Søk i Radionytt:


powered by FreeFind

 Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert med radionytt.no,s nyhetsbrev.

NYHETSBREV

 Tips oss:

Har du et nyhetstips?

Post@radionytt.no Annonsere:

Er du interessert i annonsere på radionytt.no?

Annonse-Info


 TVNytt.no: