Nyheter - Innenriks:
TILBAKE TIL.....INNENRIKS 2007    SISTE NYTT...INNENRIKS   UTENRIKS

Nye rammevilkår for lokalradio

Nye tildelingsprinsipper for lokalradiokonsesjoner er sendt på høring- RADIONYTT.NO - 14.06.07 - Kyrre Dahl
Medietilsynet har sendt ut et høringsnotat om endrede tildelingsprinsipper for lokalradiokonsesjoner, etter mandat fra Kultur- og kirkedepartementet. Tildelingene skal gjøres ved skjønnhetskonkurranse i et samordnet løp med Post- og teletilsynets tildeling av frekvenstillatelser. Det foreslås også enkelte tilpasninger av konsesjonsområder rundt storbyer.

Det vil etter høringsforslaget bli kunngjort konsesjoner i tre ulike kategorier: alminnelig konsesjon, alminnelig konsesjon med 24 timers sendetid og nisjeradiokonsesjon. Inndelingen gjøres blant annet for legge til rette for mangfold med tilpassede driftsforutsetninger og for å unngå valg mellom søkere som er vanskelig å sammenlikne. Alminnelige konsesjonærer vil få rett til å disponere sendetiden mellom kl 01.00 og 19.00 i områder med kun ett sendernett. Nisjeradiokonsesjonærer, for eksempel livssynsradio eller organisasjonsradio, har rett til disponere øvrig sendetid. Det kan på gjensidig grunnlag avtales annen sendetidsdeling.

I storbyområder vil det legges til rette for flere nett med 24-timers alminnelig konsesjon og egne sendernett for nisjeradiokonsesjonærer.

Alminnelige konsesjonærer vil bli pålagt minstekrav om lokalt innhold, som skal erstatte dagens regler om begrensinger for videresending og samsending. Minstekravet vil inngå i forslag om endring av kringkastingsforskriften, som sendes på høring av Kultur- og kirkedepartementet noe senere. Nisjeradiokonsesjonærer pålegges ikke innholdskrav, men vil ha en grense for reklameinntekter på 30 % av samlede inntekter.

Det vil ved konsesjonstildelingen blant annet legges vekt på søkernes bud på lokalt innhold ut over minstekravene, planer om lokal redaksjonell tilstedeværelse og lokalt eiermangfold. Søkernes bud vil være forpliktende og skal følges opp med systematisk tilsyn. - Et av formålene med det nye opplegget er å redusere mulighetene for omgåelse av regelverket, sier seniorrådgiver Lars Winsvold i Medietilsynet.

Tildelingsprinsippene er revidert med bakgrunn i et behov for å tilpasse rammevilkår for ulike lokalradioer samt tilpasning til nye juridiske rammer som følge av samordning med Post- og teletilsynets tildeling av frekvenstillatelser etter ekomloven. Tildelingene skal skje etter objektive, ikke-diskriminerende, transparente og forholdmessige tildelingskriterier.

Ny konsesjonsperiode er utsatt etter departementets beslutning og vil starte 1. juli 2008. Det vises til omtale i Stortingsmelding nr. 30 (2006-2007). Utlysning planlegges høsten 2007.

Pressemelding
Vil du høre mer på radio?

Klikk her for å kjøpe radio


Vi samarbeider med Best-Buy, som er Experts nettbutikk.
TIPS ANDRE OM DENNE SAKEN
E-post: Se også:

Mange nye rikskanaler
12.06.07

 Søk i Radionytt:


powered by FreeFind

 Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert med radionytt.no,s nyhetsbrev.

NYHETSBREV

 Tips oss:

Har du et nyhetstips?

Post@radionytt.no Annonsere:

Er du interessert i annonsere på radionytt.no?

Annonse-Info


 TVNytt.no: