Nyheter - Innenriks:
TILBAKE TIL.....INNENRIKS 2007    SISTE NYTT...INNENRIKS   UTENRIKS

Slutt på tomme løfter

Medietilsynet vil sørge for at løftene holdes når det nå snart kan søkes om ny konsesjon for lokalradio- RADIONYTT.NO - 15.05.07 - Kyrre Dahl
Myndighetene har sett seg lei på radiostasjoner som lover gull og grønne skoger og ikke holder løftene de kommer med i sine søknader. Det har tidligere bare i begrenset grad blitt ført tilsyn med lokalradioene, men det blir det nå en slutt på. Det kom fra da Medietilsynets Lars Winsvold presenterte de nye rammevilkårene for lokalradio på lokalradioforbundets landsmøte i helgen. Rammevilkårene sendes ut på høring snart.

"Tilsyn blir veldig sentralt i kommende konsesjonsperiode, og det skal bli slutt på at søknader ikke følges opp mht lovnader" Det kom fram under presentasjonen. Tilsyn skal føres med blant annet en årlig egenmelding. I tillegg skal konsesjonærene føre opp sine konsesjonskrav på sine hjemmesider, slik at lyttere kan melde fra dersom kravene ikke overholdes.

Den nye konsesjonsrunden er allerede utsatt med ett år ( skulle vært i gang 1.januar i år ) og nå er det endelig bestemt at de nye konsesjonene starter 1. juli 2008, altså enda et halvt års forlengelse av inneværende konsesjoner. Nytt denne gangen er et minstekrav til lokalt innhold som blir nærmere definert senere. I tillegg til minstekrav kan det gis ”bud” på lokalt innhold, det må også være kvantifiserbart.

Medietilsynet vil også se på blant annet eierstruktur. "Det vil få negativ betydning hvis søker allerede driver en ”dominerende” mediebedrift lokalt. Hvis søknad på flere konsesjoner i et område, prioritere spredning i eierskap. Tilsynet vil også sette i gang en viss kategorisering av lokalradiogrupper, for å sikre et mangfold av ulike radiotyper.


Vil du høre mer på radio?

Klikk her for å kjøpe radio


Vi samarbeider med Best-Buy, som er Experts nettbutikk.
TIPS ANDRE OM DENNE SAKEN
E-post: Se også:

Radio øker mer enn snittet
14.05.07

 Søk i Radionytt:


powered by FreeFind

 Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert med radionytt.no,s nyhetsbrev.

NYHETSBREV

 Tips oss:

Har du et nyhetstips?

Post@radionytt.no Annonsere:

Er du interessert i annonsere på radionytt.no?

Annonse-Info


 TVNytt.no: