Nyheter - Innenriks:
TILBAKE TIL.....INNENRIKS 2007    SISTE NYTT...INNENRIKS   UTENRIKS

Stabil radiolytting

Radiolyttingen i 2006 var på samme nivå som i 2005, viser Norsk Mediebarometer, utarbeidet av SSB- RADIONYTT.NO - 30.03.07 - Kyrre Dahl
Etter at NTB i går gikk ut med en melding med overskriften: "Radioen taper" har det hersket forvirring om hva som faktisk kommer fram i Norsk Mediebarometer for 2006. Her følger det Statistisk sentralbyrå selv har skrevet. Som dere ser melder de at radiolyttingen er stabil, men de opererer med helt andre tall enn TNS Gallup:

OM RADIO I NORSK MEDIEBAROMETER

54 prosent av befolkningen lyttet til radio en gjennomsnittsdag i 2006. I 2005 var andelen 55 prosent. Det var en nedgang i andelen radiolyttere i første del av 1990- tallet. Deretter har andelen holdt seg rundt eller noe under 60 prosent. Denne utviklingstendensen gjelder begge kjønn og både unge og voksne. Gjennomsnittlig lyttetid for befolkningen som helhet var 1 time og 23 minutter i 2006, det vil si 2 timer og 35 minutter blant radiolytterne. Dette er omtrent det samme som året før. Lytterandelen har stort sett vært og er litt høyere blant menn enn kvinner.

Særlig barn, men også unge, lytter i mindre grad til radio enn de voksne. I aldersgruppen 9-12 år er det bare en av fem som hører på radio en gjennomsnittsdag. Personer i alderen 35 år og eldre har høyest lytterandel, men personer 55 år eller eldre, er de som bruker mest tid til radiolytting. Andelen som hører på radio per dag, er høyere blant personer med lang utdanning enn blant dem med kort utdanning, men de bruker likevel mindre tid på radiolyttingen enn andre grupper. Håndverkere og personer med manuelt arbeid bruker mer tid til radiolytting enn andre.

NRK har totalt en lytteroppslutning på 33 prosent per dag, som er omtrent som året før. NRKs program 1 er fremdeles den viktigste riksdekkende radiokanalen, men lytterandelen synker sakte. P4 er fremdeles den sterkeste konkurrenten til NRK med en oppslutning på 17 prosent. Kanal 24 har en oppslutning på 5 prosent. I 2006 var det liten forskjell i kanalvalget mellom kjønnene. NRKs P1 og P2 har en overvekt lyttere blant de godt voksne. P4 har best oppslutning blant lyttere i alderen 25-44 år. P3 og Kanal 24 når best ut til aldersgruppen 16-24 år. NRK, både P1 og P2, skiller seg særlig ut som kanaler som når de med lang utdanning best.

Radioen når fremdeles helst lytterne gjennom nyhetssendingene i løpet av en dag. Underholdning/lette magasinposter, distriktsprogram og program med populærmusikk når også mange lyttere. Programpreferansene mellom kjønnene er nokså like, men menn hører i større grad på sportsprogram. Unge hører mest på populærmusikk og minst på nyheter og informasjonsprogram. P1s og P2s lyttere er de som i størst grad hører på nyheter. Værmeldingene, distriktsprogram og sport høres mest på P1. P2-lytterne er de som hører mest på kulturprogram, informasjonsprogram og klassisk musikk. P4 og Kanal 24s lyttere får også i stor grad med seg nyheter, men ellers mest populærmusikk og underholdning/lette magasinposter. Populærmusikk og underholdning er de typer program lokalradio og P3-lytterne helst hører på.

Her kan du lese mer om Norsk Mediebarometer
Vil du høre mer på radio?

Klikk her for å kjøpe radio


Vi samarbeider med Best-Buy, som er Experts nettbutikk.
TIPS ANDRE OM DENNE SAKEN
E-post: Se også:

Ny redaktør i Valdres
29.03.07

 Søk i Radionytt:


powered by FreeFind

 Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert med radionytt.no,s nyhetsbrev.

NYHETSBREV

 Tips oss:

Har du et nyhetstips?

Post@radionytt.no Annonsere:

Er du interessert i annonsere på radionytt.no?

Annonse-Info


 TVNytt.no: