Nyheter - Innenriks:
TILBAKE TIL.....INNENRIKS 2007    SISTE NYTT...INNENRIKS   UTENRIKS

Positiv til konsesjonsavgift

Radio P5 Aust-Agder er positiv til å innføre konsesjonsavgift for lokalradio, dersom visse betingelser blir oppfyllt.RADIONYTT.NO - 19.02.07 - KYRRE DAHL

Flere av lokalradioene har vært skeptiske til forslaget om å innføre en konsesjonsavgift for lokalradio, eller vederlag ved tildeling av kringkastingskonsesjon som det formellt heter. Radio Agder AS, kjent som Radio P5 Aust-Agder, er imidlertid langt mer positiv til en slik ordning.

"Vår generelle oppfatning er at vederlag er å foretrekke av flere forhold som vi mener vil bidra til økt seriøsitet på lokalradiomarkedet.", Skriver Radio Agder i sin høringsuttalelse. Men, de er ikke ubetinget positive: "Men vi vil påpeke at forslaget til endring av lovtekst er for generell og ikke skiller mellom kommersielle lokalradioer som har begrenset sendetid, eller ikke disponerer egen frekvens for sin virksomhet."

Radio Agder mener også at denne avgiften bør gjelde kun i de store byene. De har også et forslag til hvordan pengene fra avgiften bør benyttes: "Vi mener at vederlaget bør øremerkes til lokale kulturformål som er basert på det lokale markedet som dekkes av det aktuelle konsesjonsområdet. Dette vil skape økt lokalt kulturmangfold - som da er basert på den lokale ressurs lokalradioen innehar."
Vil du høre mer på radio?

Klikk her for å kjøpe radio


Vi samarbeider med Best-Buy, som er Experts nettbutikk.
TIPS ANDRE OM DENNE SAKEN
E-post: Se også:

Danko Jones presenterer norsk rock
19.02.07

 Søk i Radionytt:


powered by FreeFind

 Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert med radionytt.no,s nyhetsbrev.

NYHETSBREV

 Tips oss:

Har du et nyhetstips?

Post@radionytt.no Annonsere:

Er du interessert i annonsere på radionytt.no?

Annonse-Info


 TVNytt.no: