Nyheter - Innenriks:
TILBAKE TIL.....INNENRIKS 2007    SISTE NYTT...INNENRIKS   UTENRIKS

Milliondryss til lokalradioene

4,2 millioner kroner er tildelt norske lokalradioer gjennom tilskuddsordningen for lokal-kringkastingRADIONYTT.NO - 31.01.07 - KYRRE DAHL

Medietilsynet har gjort vedtak om tildeling av i alt 9 millioner kroner for hovedtildelingen i 2007 til lokalradioer og lokal-tv. Det er i tillegg gitt driftsstøtte til Norsk lokalradioforbund (NLR) og Norsk forbund for lokal-tv (NFL) på til sammen 3,9 millioner kroner.

Formålet med ordningen er å stimulere til et kvalitetsorientert og økonomisk livskraftig lokalkringkastingsmiljø som når et stort publikum ved å bidra til å støtte programproduksjon, kompetansehevende tiltak og utviklingsprosjekter.

Totalt i denne søknadsomgangen har det kommet inn i alt 195 prosjekter fordelt blant 92 søkere (67 fra radio og 25 fra tv). Av disse ble det søkt om drifts- og investeringsstøtte fra i alt 13 etnisk-språklige minoritetsradioer. Samlet søknadssum var på 21 millioner kroner.

Til sommeren vil det bli tildelt ytterligere midler som er øremerket kompetansehevende tiltak. Det er bevilget i alt 13,5 millioner kroner til lokalkringkastingsformål for 2007.
Sammendrag hovedtildeling 2007:

Radio

Programproduksjon 1 475 294
Kompetansehevende tiltak 953 699
Utviklingsprosjekt 680 378
Driftsstøtte etnisk-språklige minoritetsradioer 1 127 953
Sum, radio 4 237 324

Tv

Programproduksjon 4 411 965
Kompetansehevende tiltak 81 240
Utviklingsprojsekter 282 796
Sum, tv 4 776 001

Sum begge sektorer 9 013 325

Alle enkeltvedtakene kan du finne på Medietilsynets hjemmesider:

Klikk her for oversikten

Kilde: Medietilsynet


Vil du høre mer på radio?

Klikk her for å kjøpe radio


Vi samarbeider med Best-Buy, som er Experts nettbutikk.
TIPS ANDRE OM DENNE SAKEN
E-post: Se også:

Kritisk til konsesjonsavgift
30.01.07

 Søk i Radionytt:


powered by FreeFind

 Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert med radionytt.no,s nyhetsbrev.

NYHETSBREV

 Tips oss:

Har du et nyhetstips?

Post@radionytt.no Annonsere:

Er du interessert i annonsere på radionytt.no?

Annonse-Info


 TVNytt.no: